Kutxabank

2023: Datuen Babeseko Politika

Kutxabankek konpromiso irmoa jarraitzen du izaten datu pertsonalen babesarekin eta gure bezeroen informazioaren konfidentzialtasunarekin, eta uneoro eskainiko dute informazio eguneratu eta osoa erakundeak egindako datuen tratamenduaren inguruan, indarrean den araudiari jarraiki. Horregatik, zure datu pertsonalak Kutxabank, S.A.-n (aurrerantzean Kutxabank) nola tratatuko ditugun informatuko dizugu jarraian:

Oinarrizko informazioa

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna Identitatea: Kutxabank, S.A.
Helbidea: Kale Nagusia, 30- 32, 48009 (Bilbo).
Posta elektronikoa: info@kutxabank.es
Datuen Babeseko Arduraduna: dpo@grupokutxabank.com
Erabilitako datuen kategoriak Informazio xehatua aurkituko duzu gidalerro hauen 3. atalean.
 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
  • Datu identifikatzaileak eta harremanetarako datuak, diru-sarreren maila, kontratatutako produktuak eta zerbitzuak, produktuarekin harremana (titular, baimendu edo ordezkari baldintza), MiFID kategoria.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
  • Finantza datuak, Entitatearekin kontratatutako produktuak eta ordainketen historia. Zure eta gure artean hormetan, bideokonferentzietan, telefono deietan edo pareko baliabideetan izan ditugun komunikazioetatik ateratako datuak, gure web orrietatik edo aplikazio mugikorretatik edo haietan egingo dituzun nabigazioetatik lortutako datuak (gailuaren ID, IP helbidea eta nabigazio istorioa), cookieen erabilera eta antzerako teknologiak onartu badituzu nabigazio gailuetan. Deien grabazioan biltzen diren datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
  • Bezeroen taldeak kategoria eta segmentuetan, edo kategorizazioan Finantza Tresnen Merkatuaren inguruko araudiaren arabera (“MiFID”). Ordaintzeko edo ez ordaintzeko probabilitateak edo arriskuen mugak esleitzen dituzten scoring puntuazioak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak. Hauek dira datuak:
  • Asnef eta Badexcug fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak.
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten datu pertsonalak edo entitateak.
  • Denon eskura dauden datuak, prentsan kontsultatutakoak, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak.
Tratamenduaren eta legitimazioaren helburu nagusiak Informazio xehatua aurkituko duzu gidalerro hauen 4. atalean.
 • Bezeroaren alta, kontratatzeko eskakizunen ikerketa, kontratuaren aurreko neurrien aplikazioa eta arriskuen balorizazioa egitea.
 • Kontratuko harremana egikaritzea, kudeatzea, kontrolatzea eta eguneratzea, bezeroen erreklamazioen kudeaketa barne.
 • Kontabilitate, lege, zerga eta administrazio arloetako obligazioak betetzea, kreditu ahalmenarekin, kapitalen zuritzearen prebentzioarekin eta iruzurreko jokabideekin lotutakoak barne.
 • Diruzko obligazioak betetzeari edo ez betetzeari dagokion datuen tratamendua, legez gaitutako edo interesatuaren baimenean oinarritutako kasuetan.
 • Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioaren Prebentzio arloan dauden lege obligazioak betetzea.
 • Kutxabanken interes legitimoan oinarritutako iruzurreko jokabideen prebentzioari zuzendurako tratamenduak.
 • Komunikazio komertzialak igortzea hartzaileen baimenean oinarrituta edo, dagokionean, interes legitimoan oinarrituta.
 • Scoring eta arriskuen ebaluazioko produktuak eta tratamendu osagarriak kontratatzeko profilak sortzea, interes legitimoaren printzipioan oinarrituta edo, dagokionean, interesatuen baimenean, erabilitako datuen funtzioan. Tratamenduak eragin adierazgarria duten erabaki automatizatuen ondorioz direnean, eta kontratua gauzatzeko beharrezkoak ez direnean, lege obligazioak betetzean edo harentzako baimena ematean oinarrituko dira beti.
 • Interesatuaren baimenean oinarritutako sustapenentzako eta zozketentzako egindako tratamenduak.
 • Kutxabanken lege oinarriak beteaz betetzen diren Bideozaintza tratamenduak, bankuaren transakzio eta instalazioen Segurtasunerako.
 • Tratamendua xede estatistikoekin eta Entitatearen barne jarraipena, interes legitimoan oinarrituta.
 • Salaketak izapidetzea eta diziplina-jarduerak kudeatzea.
Hartzaileak Informazio xehatua aurkituko duzu gidalerro hauen 6. atalean.
 • Agintari arautzaileak eta gainbegiraleak (Banco de España eta Europako Banku Zentrala, esaterako).
 • Taldeko Sozietateak eta erakunde ofizialeko agintariak, beste herrialde batzuetakoak barne, Europako Batasun barrukoak zein kanpokoak, terrorismoaren finantzazioaren antolatutako delinkuentzia eta kapitalak zuritzearen prebentzioko modu larrien aurkako borrokaren esparruan.
 • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentrala.
 • Urratze hori gertatuz gero, diruzko obligazioak urratzeari buruzko fitxategiak.
 • Finantza Titulartasuneko Fitxategia.
 • Iruzurraren Prebentziorako Informazioaren hartu-emaneko zerbitzua.
 • Estatuko Segurtasuneko Indar eta Gorputzak eta Epaitegiak.
 • Entitate ikuskariak.
 • Kutxabank Store, S.L.U.
 • Transakzioetan beharrezko laguntzaile gisa jarduten duten beste erakunde batzuk, bereziki preskriptoreak, higiezinen merkatuko bitartekariak, higiezinen atari, notario, erregistro publiko, tasazio-sozietate homologatu eta mezularitzako operadore gisa lotuak edo lotu gabeak.
Eskubideak Interesatuak erreklamazioa aurkeztu ahal izango dio kontroleko agintaritzari eta haren atzitze, zuzentze, ezeztatze, aurkaratze, tratamendua mugatze, eramateko prestatze eskubideak eta bere datu pertsonalekiko banako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubideak erabili ahal izango ditu, aurretik hasitako tratamenduaren erantzulearen helbidera idatziz.
Jatorria
 • Interesatutik, haren legezko ordezkaritik edo ahaldunetik zuzenean.
 • Haiekin lankidetza akordioak dituzten herri erakundeetatik eta pribatuetatik eskuratuak.
 • Denon eskura dauden iturriak, prentsa, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak.

Kutxabankek Bezeroen datu pertsonalen babeseko politika hau garatu du, zeinera nahi duzun unean sartu ahal izango zaren www.kutxabank.com/privacidad-bezeroak estekatik. Han aurkituko duzu zurekin izango ditugun harremanetan zure datu pertsonalak erabiltzeari buruzko azalpenak. Era berean, paperean eska daiteke informazio hau gure bulegoetako batean.

Gurekin dituzun harremanak kudeatzeko, Kutxabanken zure datu pertsonalak Gidalerro honetan azaltzen dizkizugun xede bakoitzarentzat erabiliko ditugu, beti ere indarrean den araudiak zehazten duena beteaz, zure eskubideei jarraiki eta gardentasun osoz.

1. Aplikatzekoa den araudia.

Hauek dira zure datu pertsonalekin egingo ditugun tratamenduak arautzen dituzten arau nagusiak:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) erregelamenduak, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa, zeinaren bitartez 95/46/CE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBAO) indargabetzen den.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalen babesekoa eta eskubide digitalen bermeari (aurrerantzean, DBLO) buruzkoa.

Datu pertsonalak babesteko betebeharrak dituzten beste arau-kidego batzuk honako hauek dira:

 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzkoa.
 • Kapitalak zuritzearen eta terrorismoa finantzatzearen prebentziorako apirilaren 28ko 10/2010 Legea.
 • 2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena.

2. Tratamenduaren arduraduna

Tratamenduaren erantzulea: Kontratuko harremanetarako eta negoziorako gurekin izango dituzun harremanetan zure datu pertsonalen tratamenduaren erantzulea Kutxabank, S.A. da, zeinaren helbidea hurrengoa den: Kale Nagusia, 30- 32, 48009 (Bilbo). Posta elektronikoa: info@kutxabank.es.

Kutxabankek Datuen Babeseko Arduradun bat izendatu du, zeinak zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari buruzko edozein galderari erantzungo dion. Datuen Babeseko Arduradunarekin jar zaitezke harremanetan zure iradokizunak, galderak, zalantzak edo erreklamazioak helarazteko, hurrengo helbidearen bitartez: dpo@grupokutxabank.com.

Kutxabankek hurrengo filialekin tratamenduaren erantzukizun partekatutako kontratuak ere ditu sinatuta: Kutxabank Pensiones, Baskepensiones E.P.S.V., eta Kutxabank empleo E.P.S.V., Pentsio Planen kudeaketa eta administraziorako eta Aurreikuspen Sozial Boluntarioko Entitateentzat.

Hauek dira akordio horien alderdi aipagarrienak:

Kutxabank Pentsionesen, Baskepensiones E.P.S.V. Eta Kutxabank empleo E.P.S.V. Entitateen ohiko bazkideen eta pentsio planen zein E.P.S.V. Onuradunen datu pertsonalen tratamenduaren xedea ohiko bazkideen eta Prebisio Planen onuradunen atxikipen kontratuaren harremana formalizatzea, kudeatzea eta egikaritzea da. Tratamendu honen oinarri legegilea atxikitze kontratu horren egikaritzea izango da.

Kutxabanken datu pertsonalen tratamenduaren xedea bezeroei kalitate goreneko zerbitzua ematea, haien interesak hobeto babestea eta produktuei atxikitzeko kontratuko harremanaren ondorioz gerta daitekeen intzidentzia ororen jarraipen hobea egitea da. Tratamendu honen oinarri legegilea aipaturiko Entitateetako bazkideei kalitatezko arreta ematean eta halako eragiketen administrazio zuzeneko bermeak sendotzean oinarritzen da.

Adierazitako arrazoiengatik, Kutxabankek datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eragiketak egiten ditu, bere izenean zein besteenean, eta baita erantzule guztien kontura ere.

Edonola ere, zure eskubideak erabili ahal izango dituzu Kutxabank, , S.A.-ren aurrean.

Kutxabankek iruzurraren prebentziorako informazio hartu-emaneko zerbitzuaren erantzukizun partekatuko akordioa eratuta du harpidetutako Entitateekin. Aipaturiko fitxategiari atxikitako informazioa aurkituko duzu hurrengo estekan https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/#tab-4

Tratamendu honen bidez, eragiketa susmagarrien edo baimendu gabeen datuak erregistratu eta kontsultatuko dira Iberpayk tratamenduko arduradun gisa lan egiten duen biltegi komun batean, iruzurrezko transakzio susmagarriak detektatu eta prebenitzeko, edo eragindako titularrak iruzurrezko transakzioak onartu baditu. Bere oinarri legitimatzailea interes legitimoa da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko erakundearena.

3. Datuen kategoriak

Kutxabankek datu pertsonal desberdinak tratatzen ditu gurekin ezarriko dituen informazio eskaerak edo kontratu aurreko edo kontratuko harremanak kudeatzeko.

Jarraian, tratatuko ditugun datuen kategoriak azalduko ditugu, aipaturiko datuen kategoria guztiak datuen tratamendu guztientzat erabiltzen ez direla jakinik.

Egiten dugun tratamenduaren jardueren xehetasunean, 4. atalean bildu duguna, tratamendu zehatz bakoitzeko erabiltzen diren datuen kategoria zehatzak aurkituko dituzu. Horrela, DBAOak biltzen dituen eskubideak erabiltzea ahalbidetuko dizun informazio guztia izango duzu, aurkaratzea eta baimena baliogabetzea bereziki. 

Hurrengoak dira tratamendu ezberdinak erabiltzen dituzten datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak, bai zuzenean bai zure ahaldunaren edo legezko ordezkariaren bitartez, eta baita tratamendu enkarguen akordioak dituzun entitate publikoek eta pribatuek ere:
  • Datu identifikatzaileak eta harremanetakoak: nortasun dokumentua, izena eta abizena, sexua, posta kontaktuko informazioa, telefonoa eta elektronikoa, bizitokia, hiritartasuna eta jaiotze data. Erantzukizun Publikoko Pertsona baldintza edo Erantzukizun Publikoko Pertsona batekin harremanekoa, kapitalen zuritze araudiaren arabera eta xede horrekin bakarrik.
  • Datu sozioekonomikoak: lan edo jarduera profesionalaren xehetasunak, diru-sarrerak edo irabaziak, familia unitatea edo zirkulua, ikasketa maila, ondarea, zerga-datuak.
  • Finantza-datuak: kontratatutako produktuak eta zerbitzuak, produktuarekin harremana (titularra, baimendua edo ordezkaria), Finantza-tresnen Merkatuari buruzko araudiaren araberako kategoria.
  • Datu biometrikoak: hatz marka eta aurpegia ezagutzea.
  • Deien grabazioan biltzen diren datuak: Kutxabankek zurekin izango dituen deiak edo komunikazio elektronikoak grabatu ahal izango ditu (posta elektroniko, txat, SMS, berehalako mezularitza aplikazioen, sare sozialen edo pareko beste baliabideren baten bitartez), eta zerbitzuetan sartzeko erregistro informatiko eta telematikoak ere gorde ahal izango ditu. Beharrezkoa izango balitz, Kutxabankek grabaketa horiek prozedura judizialen, administrazioaren aurreko prozeduren, arbitralen edo gerta daitekeen gainerakoen froga gisa erabili ahal izango dute. Grabazio horien oinarria da Kutxabankek kalitate eta segurtasun kontrolak egiteko eta bezeroak egindako agindu eta transakzioen frogak lortzeko duen interes legitimoa, edo legezko betebeharrak betetzearen ondorioa, hala nola, inbertsio-zerbitzuei buruzko deiak. Zentzu horretan, Kutxabankek dei eta/edo komunikazio guztietan jakinaraziko du grabatuko direla eta horren erregistroa utziko du.
  • Bideozaintzako kamerek tratamendu hauetarako bakarrik bildutako datuak.
   • Zuk emandako hirugarrenen datuak: Kutxabankek zuk emandako hirugarrenen datu pertsonalak ere tratatu ahal izango ditu, kontratua egikaritzeko beharrezkoak direnean. Zentzu horretan, Kutxabankek haien (onuradunak, senideak, abalistak, etab.) datu pertsonalen tratamendurako hirugarren horiei informatu diezula eta haien baimena lortu duzula. Halaber, datuen babes arloan hirugarrenei haiek dituzten eskubideen inguruan informatu diezula bermatzen duzu, eta hirugarren horiek Kutxabankekin hitz egin dezakete eskubide horiek erabiltzeko, 8. atalean zehaztutako prozeduraren arabera.

Datu pertsonalak pertsona ezinduen guraso ahala duten pertsonek edo legezko ordezkariek ematen dituztenean, haiek emango dute baimena Kutxabankek datuok erabili eta tratatzeko, Gidalerro hauetan azaltzen diren xedeekin.

Zuk hirugarrenei emandako informaziotik ateratako datuak, gertatuz gero, hirugarren horiek Kutxabanki ematen badizkiete, Kutxabank , S.A.-ren datu-baseetan sartu aurretik baimena behar dute. Kasu horretan, Kutxabank zurekin jarriko da harremanetan hilabete bateko epean, bezeroen datu pertsonalen Gidalerro hauetan datorren informazioa emateko. 

Kontratu harremanak irauten duen bitartean zuk Kutxabanki emandako datu pertsonalen egiazkotasuna bermatzen duzu, eta jakitun zara Bankuari jakinarazi behar diozula haietan gertatutako aldaketa oro, datuen babeseko gidalerro hauetan aurreikusitako efektuekin. Nolanahi ere, eta aipatu berri emateko betebeharrari kalterik egin gabe, Kutxabankek zuri buruz dituen datu pertsonalak berrikusteko eta eguneratzeko eskatu ahal izango dio aldian behin. Halaber, bidezko egiaztapenak egiteko zilegitasuna izango du, indarrean dagoen araudiaren barruan.

 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak. Hauek dira datuak:
  • Finantza datuak: apunteen eta eragiketen informazioa, ordainagirien igorleen edo ordainketen hartzaileen inguruko informazioaren tratamendua, egindako inbertsioen eta haien eboluzioaren inguruko, finantzazioen inguruko informazioaren, zordunketa eta kreditu txartelen eragiketen laburpenen inguruko, Entitatearekin kontratatutako produktuen edo ordainketa historiaren inguruko informazioaren tratamendua kanpo.
  • Datu digitalak: zure eta gure artean hormetan, bideokonferentzietan, telefono deietan edo pareko baliabideetan izan ditugun komunikazioetatik ateratako datuak, gure web orrietatik edo aplikazio mugikorretatik edo haietan egingo dituzun nabigazioetatik lortutako datuak (gailuaren ID, IP helbidea eta nabigazio istorioa), cookieen erabilera eta antzerako teknologiak onartu badituzu nabigazio gailuetan. Kutxabanken politikaren inguruko informazioaren xehetasunak ikus ditzakezu Cajasurren orri bakoitzeko cookieekin lotutako tratamenduetan. Cookieen bitartez egiten den tratamendu hau, web orria funtzionatzeko beharrezkoak direnak salbu, Kutxabankek existitzen diren Web orri bakoitzean emandako baimena duenean bakarrik egingo da, non Cookieen Politika bat dagoen, halako tratamenduaren inguruko informazio guztiarekin. Gainera, nabigazioko zure ohiturak tratatuz gero, zuk bisitatutako orriak ere sartuko dira. Tratamendu hori egin ahal izateko, tratamendu horietako bakoitzarentzat aldez aurreko baimena eskatuko dizugu.
  • Datu geografikoak: aplikazio mugikorren instalazioak eta/edo erabilerak emandako gailu mugikorraren geokokapeneko datuak, aplikazio beraren konfigurazioak horretarako baimena eman duenean.

Inola ere ez ditugu tratatuko lehiakortasuna edo enpresa sekretuak urra ditzaketen datuen erabilerarik egingo.

 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak. Hauek dira datuak:
  • Bezeroak kategoriatan eta segmentutan multzokatzea helburu objektiboen arabera: adina, diru-sarrera maila, higiezinen jabetza, operazioak, produktuen eta zerbitzuen kontsumoak, edo produktuak kontratatzeko lehentasunak edo joerak, edo Finantza Tresnen Merkatuaren inguruko araudiaren araberako kategorizazioa (“MiFID”).
  • Ordaintzeko edo ez ordaintzeko probabilitateak edo arriskuen mugak esleitzen dituzten scoring puntuazioak.

Garrantzitsua da jakitea zure jatorri etnikoa edo arrazaren inguruko informazioa, zure iritzi politikoak, erlijio sinesmenak zein filosofikoak, sindikatu afiliazioa, datu genetikoek tratamendua, osasunari buruzkoak edo sexu orientazioko daturik ez dugula ekarriko (“Datuen kategoria bereziak”).

 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak. Hauek dira datuak:
  • Asnef eta Badexcug fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak.
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten datu pertsonalak edo entitateak.
  • Herritarren eskura dauden iturriak, prentsa, sare sozialak, Internet, aldizkari ofizialak, erregistro publikoak, edo Herri Administrazioen ebazpenak.

4. Zer tratamendu egiten dizkiegu zure datuei?

Egiten ditugun tratamenduek hainbat xede eta lege-oinarri dituzte.

4.1 Bezeroaren alta izapidetzea eta kontratazioaren eskabidea egitea edo kontratuak formalizatzea.

Tratamenduaren deskribapena

Zure datuak gure sistemetan alta eman aurretik, bezeroen datu pertsonalak babesteko politika horren berri emango dizugu, eta, ondoren, eskatzen diguzun kontratu aurreko jarduera edo kontratu harremana hasteko behar diren gutxieneko datuak eskatuko dizkizugu.

Kutxabankek, besteak beste, hurrengo tratamenduak egingo ditu:

 • Bezeroen onarpenerako beharrezkoak diren datuak eta dokumentuak bildu.
 • Produktu baten kontratazioa kudeatu.
 • Arriskuak emateko gidalerroak aplikatu, eskatutako kontratua egikaritzeko bideragarritasuna aztertzeko beharrezkoak diren kreditu gaitasunaren profilak egin ahal izanez.
 • MIFID inbertsio produktuak eta zerbitzuak kontratatzeko zure egokitasuna eta inbertitzeko profila ebaluatu.
 • Produktuen eta zerbitzuen kontratuen sinadura formalizatu.

Tratamenduaren xedea

Tratamendu honen xedea bezero gisa alta izapidetu eta aztertzeko zure datu pertsonalak tratatzea, kontratatzeko eskaera edo kontratuak formalizatzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek unean indarrean dagoen bezeroen onarpenaren eta alten prozesuen inguruan eta produktu bakoitzaren kontratazio prozesuen inguruan legerian zehaztutako obligazioetan oinarrituta egingo dira.

Erabilitako datuen kategoriak

Hauek dira Kutxabank xede horiekin erabiliko dituen datuak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak.
  • Gainera, mailegu eta kreditu operazioak kontratatzeko, Kutxabankek, dagokionean, kaudimen eta kreditu kaudimenaren inguruko informazioa jaulkitzen dituzten entitateetatik lortutako datuak ere tratatu ahal izango ditu, Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralekoa barne, eta analisi estatistikoan, datu soziodemografikoetan edo ondare kaudimeneko datu-baseen kontsultetan edo Gidalerro hauetan adierazitako denon eskura dauden gainerako iturrietan oinarrituta. Hori guztia eskatutako eragiketaren kaudimena eta arriskua aztertzeko gure lege-obligazioa beteaz.

4.2 Kontratuzko harremana garatu, kontrolatu, mantendu eta eguneratzea

Tratamenduaren deskribapena

Hauek dira egingo diren tratamenduen eragiketak:

 • Zuk emandako datuen eskaerak edo aginduen tratamendua.
 • Eragiketen, kobratzeen eta berriz kobratzeen kudeaketa.
 • Ikuskaritza jarduerak egitea eta, dagokionean, kontratu harremanaren esparruan Kutxabanki eragiten dieten epaiketen aurreko espedienteen, administrazioko espedienteen, epaiketakoen edo arbitralen kudeaketa eta kontrola.
 • Jasotako erreklamazioen harrera, izapidetza, kudeaketa, erantzuna eta informazioa.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea kontratuan bildutakoa garatzea, kontrolatzea, mantentzea eta eguneratzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek beharrezkoak dira ezarriko dugun kontratu bidezko erlazioari eusteko eta baliteke haiek ez emateak harreman hori kudeatzea galaraztea edo zailtzea, Entitatearen kontratuzko eta legezko obligazioak beteaz.

Erabilitako datuen kategoriak

Hauek dira Kutxabank xede horrekin erabiliko dituen datuak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.

Datuak lagatzea

Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie eskumena duten agintariei, kontroleko eta gainbegiratzeko erakundeei, judizialei, administratiboei eta zerga arloko agintariei, aplikatu behar diren une bakoitzean indarrean dauden arauak betetzeko, are zehatzago baina mugatu gabe, banku eta finantza arloetan, adibidez. Halaber, Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie izapidetzeak burutzeko beharrezkoak dituen kolaboratzaileei, preskriptoreei, auditoreei, Notarioei eta Herri Erregistroei, esaterako.

4.3 Betebehar kontableak, legalak, fiskalak eta administratiboak betetzea da.

Tratamenduaren deskribapena

Adibide gisa, baina mugatu gabe, xede horiekin egindako tratamendu aipagarrienak adierazten dizkiguzu:

 • Entitatearen betebehar kontableak betetzea.
 • Entitateen zein pertsona fisikoen edo juridikoen betebehar fiskalak betetzea banako fiskalitatearekin lotuta, egindako eragiketen ondorioz.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea betebehar kontableak, legalak, fiskalak eta administratiboak betetzea da.

Tratamenduaren oinarriak

Zure datu pertsonalak nahitaez tratatu behar ditugu Entitateari bere jarduerarengatik eskatzen zaizkion obligazio kontableak, fiskalak eta legalak bete ahal izateko.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.

Datuak lagatzea

Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie eskumena duten agintariei, kontroleko eta gainbegiratzeko erakundeei eta zerga arloko agintariei, aplikatu behar diren une bakoitzean indarrean dauden arauak betetzeko, are zehatzago baina mugatu gabe, banku eta finantza arloetan, adibidez. Halaber, Kutxabankek zure datuak laga ahal izango dizkie izapidetzeak burutzeko beharrezkoak dituen kolaboratzaileei, Notarioei eta Herri Erregistroei, esaterako.

4.4 Diruzko obligazioak betetzea/urratzea..

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

Diruzko obligazioak betetzearen edo ez betetzearen inguruko fitxategietako datuak komunikatzea, datuen babeseko araudian zehaztutakoaren arabera. Kutxabankek, araudiak ezarritako obligazioa beteaz, zorrak zehatzak, iraungiak eta galdagarriak direla zainduko du, erreklamazio judizial, arbitral edo administratibo bitartez erreklamatu ez direnean. 

Ondare eta kreditu kaudimeneko fitxategi komunetan datuak kontsultatzea, kontratatu aurretik kaudimen ekonomikoa erabakitzeko edo dagoeneko kontratatu diren operazioen jarraipen egokia egiteko beharrezkoa denean. Kontsulta horietan oinarrituta, Kutxabankek zenbait kasutan kontratatu ala ez ere erabakitzeko erabil daitezkeen erabakiak hartu ahal izango ditu. Operazioa ukatzeko arrazoi bakarra ondarearen kaudimeneko fitxategietan ateratzen zarela denean, horren berri emango zaizu.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren helburua da trafiko ekonomikoaren segurtasuna babestea, horrela interes orokorra babesten lagunduz eta Erakundeak egindako arriskuen azterketak hobetzen lagunduz, merkataritzako truke librea segurtasun zein kaudimen baldintzetan babesteko.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek mailegu arduratsuari buruzko araudia eta aplikatu beharreko legeriak eskatzen dituen gainerako legezko neurriak betetzeko egiten dira.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Gurekin duzun harremana mantentzeari buruzko datuak.
  • Ordaindu gabe dauden zure kreditu eragiketen ondoriozkoak, are zehatzago, haien saldoa ez ordaintzeak edo egoera irregularrean egon den denbora.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak. Hauek dira datuak:
  • Asnef eta Badexcug fitxategietatik ateratako ondare kaudimeneko eta kredituko datuak.
  • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentralaren (CIRBE) datu basetik ateratako finantza sisteman sartutako arriskuen inguruko datuak. 

Datuak lagatzea

Ez ordaintzeen datuak diruzko obligazioak betetzeari edo ez betetzeari buruzko fitxategiei jakinarazi ahal izango zaizkie, Badexcug (Experian) eta Asnef (Equifax) hain zuzen, eta baita CIRBEri ere, berariazko araudia beteaz.

4.5 Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioaren Prebentzio arloan betekizunak betetzea.

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Behar den arreta eta bezeroen ezagutza betebeharrak betetzeko behar den informazioa eta dokumentazioa lortzea, bereziki haien identitateari, jarduera ekonomikoari eta bezeroen kontratu asmoari buruzkoa. Halaber, zuk edo zure ingurukoek erantzukizun publikoko karguak dituzuen edo izan dituzuen egiaztatzea.
 • Lortutako informazioa kanpoko iturriekin edo erregistro publikoetako, aldizkari ofizialetako edo informazio-zerbitzuak ematen dituzten enpresetako datu-baseekin alderatzea.
 • Sozietateekin harremana egiaztatzea eta, dagokionean, haien kontroleko posizioa ere.
 • Finantza Titulartasuneko Fitxategian bere informazioa jakinarazi eta eguneratzea, Kapitalak Zuritzea eta Diruzko Urratzeak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazlearen erantzukizuna (SEPBLAC).
 • Kapital-zuritzearen eragiketa susmagarriari buruzko azterketa egitea, berariazko araudian ezarritako betebeharrak betetzeko.
 • Bere informazioa jakinarazi Kapitalak Zuritzea eta Diruzko Urratzeak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazleari (SEPBLAC).
 • Europar Batasunak, Espainiako Erresumak eta nazioarteko beste zerrenda batzuek ezarritako nazioarteko finantza zehapen eta kontraneurriak dituzten pertsona edo entitateen zerrendetan agertzen den egiaztatzea.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea kapitalen zuritzearekin eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioa da, arlo horretako araudi espezifikoak zehazten duena beteaz.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzearen inguruko indarrean den legeria betetzeko egiten dira. Izan ere, banku entitateak nahitaez lortu behar baitituzte bezeroen nortasunaren eta jarduera ekonomikoaren inguruko informazioa eta dokumentazioa neurriak garaiz eta bezeroak jakinda aplikatzeko.

Datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak. Hauek dira datuak:
  • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak, Erresuma Batuak eta/edo U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) delakoak nazioarteko isun ekonomiko eta finantzarioen arloan ezarritako neurri mugatzaileek, programek, ebazpenek, arauek, legeek hartzen dituzten zuk zuzenean eman dizkiguzun datuak, jendearen eskura dauden iturrietakoak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturritakoetakoak datu pertsonalak edo entitateak.

Datuak lagatzea

Horretarako, indarrean dagoen araudiak Kutxabank behartzen eta gaitzen du Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzazioa Prebenitzeko Ordezkarien Taldea osatzen duten beste Entitate filialekin. 

Era berean, Kutxabankek nahitaez aitortu behar dio Finantza Titulartasuneko Fitxategiari kontu korronteen, aurrezte kontuen, gordailuen edo bestelako ordainketa kontuen sorrera edo ixtea, eta baita segurtasun kutxen alokairu kontratuena eta haien alokairuaren iraupenarenak. Beraz, datu identifikatzaileak xede horrekin sortutako fitxategian sartuko dira, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko eta galarazteko. Fitxategi honen arduraduna Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatuko Idazkaritza da.

4.6 Iruzurrezko jokabideen prebentzioa.

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Gure sistemen bidez egiten diren eragiketak aztertu eta berrikustea, iruzur arriskuak kudeatzeko eta gure bezeroak babesteko.
 • Segurtasun-indarrek eta -gorputzek kudeatzen dituzten kanpoko datu-baseetan kontsultatu zure datuak, iruzurretatik babesteko. 

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea iruzurraren prebentzioa, detekzioa eta/edo jarraipena egitea da.

Erabilitako datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.
 • Zuzenean zuk eman dizkiguzun datuak, guztion eskura daudenak, erregistro publikokoak edo kanpoko iturrietatik ateratakoak.

Tratamenduaren oinarriak

Bere tratamenduaren oinarria da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai Kutxabankek bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko.

Datuak lagatzea

Delituzko egoerak saihesteko xedearekin bakarrik, eta iruzurren bat dagoen ala ez ikusteko froga nahikoak baditu, Kutxabankek eskubidea du, hura prebenitzeko helburuarekin, bere Bezeroen datuak Cajasurri edo egoera horretan dauden beste enpresei lagatzeko.

Iruzurraren Prebentziorako Informazioaren hartu-emaneko zerbitzuari dagokion tratamendua.

Tratamenduaren erantzule partekatuak

Fitxategiaren erantzuleak dira fitxategi komun horri atxikitako finantza entitate guztiak, tratamenduaren arduradun gisa. Entitateak zure esku ditu erantzukizun partekatuko akordio horren funtsezko alderdiak. Gure Datuak Babestearen Arduradunaren posta elektronikoz eskatu ditzakezu: dpo@grupokutxabank.com. Halaber, fitxategi komunera atxikitako entitateen zerrenda eguneratua ikus daiteke hurrengo estekan https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/#tab-4

Tratamenduaren deskribapena

Eragiketa susmagarrien edo baimendu gabeen datuak erregistratu eta kontsultatzea Iberpayk tratamenduko arduradun gisa diharduen biltegi komun batean.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamenduaren oinarria interes legitimoa da, bai hirugarrenek egindako iruzurrek uki ditzaketen kontuen titularrena, bai bere kontuan jatorria edo helmuga duten eragiketetan iruzurra atzeman eta prebenitzeko erakundearena.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak, bai zuzenean bai zure ahaldunaren edo legezko ordezkariaren bitartez, eta baita tratamendu enkarguen akordioak dituzun entitate publikoek eta pribatuek ere:
  • Datu identifikatzaileak:
   • Izena, abizenak eta NAN.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak:
  • Eragiketa susmagarri edo baimendu gabeko eragiketari buruzko datuak.
  • IP konexio-datuak.
  • Geokokapena.
  • Gailuaren identifikazioa.

Gorde behar den epea

 • Operazio susmagarriei dagozkien datuak hilabete batez gordeko dira.
 • Baimendu gabeko operazioei dagozkien datuak 12 hilabetez gordeko dira.

4.7 Jakinarazpen komertzialak igortzea

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egiten diren tratamenduak komunikazio komertzialak, generikoak edo pertsonalizatuak egitea da, Kutxabankek postaz, mailingez, faxez, posta elektronikoz edo beste baliabideren batez komertzializatutako produktuak eta zerbitzuak sustatzeko.

Tratamenduaren xedea

Tratamendu honen xedea Bankuak eta banku zein finantza, aseguru, higiezin eta zerbitzuen sektoreko hirugarren kolaboratzaileek komertzializatzen dituzten produktu eta zerbitzu interesgarriak eskaintzea da.

Erabilitako datuen kategoriak

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek komunikazio komertzialak igortzeko aurretik baimen esplizitua eman den unetik egingo dira. Baimen hori edozein unetan kendu ahal izango da, Gidalerro hauetan zehaztutako eskubideak erabiltzeko bideetako baten bitartez.

Beste enpresa filial bateko edo hirugarren kolaboratzaile baten bestelako produktuak sustatzeko, aseguruen sektorekoak bereziki, berariazko baimena eskatuko dugu aldez aurretik. Edonola ere, baimen hori ezingo da atzera bota, eta bezeroak nahi duenean uko egin ahal izango dio tratamendu horri.

Horretarako, informatu nahi dizuegu Kutxabankek Kutxabank Vida y Pensiones eta Kutxabank Aseguradoraren aseguruen bankuko operadore esklusibo baldintza du, beraz, bankuak merkaturatutako aseguru guztiak aseguru-etxe horrentzat bitartekatuko dira. 

Salbuespen gisa, DBAO indarrean sartu aurretik Entitatearen bezeroak ziren interesatuei dagokienez, Kutxabankek uste du haien enpresa jarduera sustatzeko interes legitimoa duela, eta kreditu edo aurrezpen produktuak eta zerbitzuak soilik eskainiko ditu. Horretarako, Kutxabankek bere interesen eta interesdunen eskubideen eta askatasunen arteko haztapenaren analisia egin du.

4.8 Profil komertzialak sortzea.

Tratamenduaren deskribapena

Xede horrekin egindako tratamenduak bezeroen segmentu batekin identifikatzeko eta produktuen eta zerbitzuen eskaintzak egokitzeko merkataritzako profilak sortzea da. 

Hauek dira zure datu pertsonalekin egingo ditugun profilak:

 • Zure interesen araberako produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko profilen segmentazioa.
  • Adinean eta aurretik Entitatearekin kontratatutako produktuetan oinarritutako segmentazioko tratamenduak egiten ditugu.
  • dauzkagun datuen arabera zuretzat interesgarriak izan daitezkeela uste dugun produktuak eta zerbitzuak identifikatzeko, kanpoko iturrietatik lotutako daturik erabili gabe, ondare kaudimeneko fitxategiak barne.
 • Arrisku profilak finantzazio produktuak eskaintzeko.
  • Kaudimena eta ordaintzeko gaitasuna zehaztea etorkizunean arinago erantzun ahal izateko finantzazio eskakizunei eta eskaintzak egin ahal izateko. Tratamendu horiei aplikatuko diegun logika zuk emandako zure diru-sarrera mailan, aurrezteko duzun gaitasunaren gainean gurekin egiten dituzun eragiketetatik ondorioztatutako datuetan eta aurreko operazioetan zurekin izan ditugun esperientzietan oinarrituko dira gehienbat. 

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea zure datuetan teknika estatistikoak eta bezeroen segmentaziokoak aplikatzea da, zure beharren eta gogoen araberako merkataritza eskaintzak egin ahal izateko, eta baita kontratatutako zerbitzuen jarraipena egiteko ere.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.

Kutxabankek berariaz informatu nahi dizu profil hauek egiteko ez direla erabiliko zuk zuzenean eman ez diguzun daturik edo ondare kaudimeneko fitxategietan datorren informaziorik. Kutxabankek fitxategi horietan mailegua edo kreditua eskatzen duzun unean fitxategi horietan datorren informazioa bakarrik hartuko du, edo zure berariazko baimena badugu bakarrik.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek tratamendu horretarako interes legitimoaren arabera egiten dira, hau da, zure lanak eraginkortasun eta kalitate handienarekin egin behar dira, bai entitateari berez dagokiona, bai zuk bezero gisa jaso duzuna. Edozein kasutan, Gidalerro hauen 8. puntuan adierazitako bideetako baten bitartez eskatu dezakezu tratamendu horiek ez egitea. 

Aldiz, informazio hori prestatzeko kanpoko datu-baseak erabiltzen badira, bereziki ondare kaudimeneko fitxategietako informazioa, tratamendua mailegu edo kreditu eragiketa bat eskatu baduzu edo berariazko baimena baduzu soilik egingo da.

Nahi duzunean bota ahal izango duzu baimen hori.

4.9 Sustapenak eta zozketak.

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egindako tratamendua Kutxabankek antolatutako eta gure ustez zuretzat interesgarriak izan daitezkeen sustapenetan edo zozketetan sartzeko eskakizunak izapidetzea da, izena emateko zure baimenaren beharrik gabe.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea Entitateak bere bezeroei eskainitako sustapenak aurkeztea da, haien berariazko inskripzioaren beharrik gabe.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin izan duzun harremanean zuk emandako datuak
 • Zure produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak. 

Tratamenduaren oinarriak

Tratamendu horiek zure kontratuak kudeatzeko interes legitimoan oinarritzen dira, baina zure baimena beharko duzu sari bat onartu aurretik, eta, beraz, ez da tratamendurik egingo zuk aldez aurretik publizitate ekintzen aurka agertu bazara.

4.10 Instalazioetako segurtasuna. Bideo bitartezko zaintza

Tratamenduaren deskribapena

Xede honekin egindako tratamenduak Kutxabanken bulegoetan, sukurtsaletan, eraikinetan eta korporazioko zentroetan instalatutako ekipoen bitartez irudiak hartu eta grabatzea da.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea gure bezeroak eta Entitatearen aktiboak babesteko beharrezkoak diren segurtasun neurriak inplementatzea eta kalte ekonomiko eta izen txarrekoak prebenitzea da. Bideo bitartezko zaintza sistemak Kutxabanken segurtasunerako jarriko dira. Kutxabankek ezingo ditu erabili zaintza kamerarik berariaz azaldutako xedearekin bateraezina den moduren batean, eta fede onez eta xede horrekin bildutako irudiak gordetzeko konpromisoa hartzen du.

Datuen kategoriak

Xede honekin tratatuko ditugun datuen kategoriak bideo bitartezko zaintzako kamerek jasotako irudiak izango dira.

Tratamenduaren oinarriak:

Tratamendu honen oinarria Kutxabankek bere instalazioak, langileak eta bezeroak babesteko legezko obligazioa da, Segurtasun Pribatuko Araudia beteaz.

Datuak lagatzea

Datu horiek agintari judizialek edo Estatuko segurtasun indar eta kidegoek eskatuta, eta obligazioak beteaz, laga ahal izango dira.

4.11 Tratamendua xede estatistikoekin eta Entitatearen barne jarraipena egiteko xedearekin.

Tratamenduaren deskribapena

Hauek dira Entitatearen jardueren jarraipena egiteko eta haien estatistikak eraikitzeko egin diren tratamenduak:

 • Bezeroen datuak multzokatzea, estatistikak egiteko.
 • Datuak antolatzea txosten eta eredu estatistikoak egiteko.

Helburu estatistikoak dituzten datuak hirugarrenei emanez gero, Entitateak konpromisoa hartzen du dagozkion anonimizazio-teknikak aplikatzeko edo informazioa modu agregatuan emateko, informazio horrek identifikatutako edo identifikatzeko moduko pertsona fisiko batekin loturarik izan ez dezan.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren xedea txosten estatistikoak eta eredu matematikoak egitea da, Entitatearen jardueraren kudeaketarako eta jarraipenerako.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zure kontratuen altan edo gurekin elkarrizketa edo formulario bitartez izan duzun harremanean zuk emandako datuak.
 • Produktuen eta zerbitzuen mantentzeari buruzko datuak.
 • Datuen gainerako kategorien analisitik eta tratamendutik Kutxabankek eragindako edo kendutako datuak.

Tratamenduaren oinarriak

Tratamenduaren oinarria Kutxabankek bere enpresa jarduera garatzeko interes legitimoa da.

4.12 Salaketak izapidetzea eta diziplina-jarduerak kudeatzea

Tratamenduaren deskribapena

Hurrengo tratamenduak egiten dira xede horiekin:

 • Delituzko, legez kanpoko eta/edo Entitatearen barne-arauen aurkako balizko jokabideak hautemateko eta kudeatzeko jarduerak.

Tratamenduaren xedea

Tratamenduaren helburua salaketak izapidetzea da, bai eta delitu-jokabideak, legez kanpokoak eta/edo Entitatearen barne-araudiaren aurkakoak prebenitzea, antzematea, kudeatzea eta ebaztea ere.

Datuen kategoriak

Hauek dira xede horrekin erabiliko diren datuen kategoriak:

 • Zuk, borondatez, eman dizkiguzun identifikazio datuak.

Tratamenduaren oinarriak:

Tratamendu horiek interes legitimoaren printzipioan eta legezko betebehar bat betetzean babestuta egiten dira.

5. Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

Kutxabankek kontratuaren harremanak irauten duen bitartean gordeko ditu zure datuak.

Adostasunean oinarritutako datuen tratamenduek indarrean jarraituko dute, zuk espresuki ezeztatzen dituzun arte edo gurekin kontratuzko edo negozioko harremanak amaitu arte.

Baimena ezeztatzen denean edo kontratu edo negozio harremanak amaitzen direnean, neurri teknikoak eta antolamendukoak ezarriko ditugu, zure datuak indarrean dauden legezko betebeharrak betetzeko bakarrik erabiltzen direla bermatzeko.

Entitateak zure datuak suntsituko ditu indarrean den eta Kutxabanken jarduera arautzen duen araudiak zehaztutako epean, administrazio ekintzen edo ekintza judizialen preskripzio epeak kontuan izanik.

Negozio harremana formalizatu edo produktu edo zerbitzua kontratatu aurreko fasean ekarritako datu pertsonalak sei hilabetez gordeko ditu Kutxabankek gehienez, eskakizunean epe luzeagoa adostu ezean. Izan ere, eskubidea duzu zure datuak betirako ezabatzeko epe laburragoan, nahi izanez gero.

Bideozaintzako grabazioei dagokienez, Kutxabanken Segurtasun Pribatuko araudiak zehazten du hamabost egunez gorde beharko direla, grabatu ziren egunetik hasita, agintari judizialak edo Segurtasun Indar eta Kidegoek beste zerbait agindu ezean.

Arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko komunikazio eta ikerketekin lotutako datu pertsonalak beharrezkoa den aldian gordeko dira soilik, eta epe hori ezin izango da hamar urtetik gorakoa izan. Komunikazioa aurkeztu eta hiru hilabeteko epean ikerketa hasten ez bada, komunikazioa sistematik ezabatuko da, sistemaren funtzionamenduaren ebidentziari eusteko izan ezik, eta modu anonimoan, egin gabeko komunikazioak badira.

6. Zein hartzaileri jakinaraziko dizkiogu zure datuak?

Kutxabankek ez ditu zure datuak lagako, legeak edo zurekin duen kontratuak behartu ezean, jarraian zerrendatuak adibidez:

 • Jarraipen eta kontrolerako errekerimendu eta jarduketak betetzeko gainbegiratze agintariak.
 • Kapital Zuritzearen eta Terrorismoa Finantzatzearen Prebentzioko araudiak behartzen dituen sozietate filialak eta erakunde ofizialeko agintariak, beste herrialde batzuetakoak barne, Europako Batasun barrukoak zein kanpokoak, terrorismoaren finantzazioaren antolatutako delinkuentzia eta kapitalak zuritzearen prebentzioko modu larrien aurkako borrokaren esparruan.
 • Epaitegi eta Auzitegiak, eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, Kutxabank pertsonal horiek jakinaraztera behartuta dagoenean.
 • Banco de Españaren Arriskuen inguruko informazioko zentrala eta diruzko obligazioak ez betetzearen inguruko fitxategiak, beteko ez balitz.
 • Kontratuak izapidetzeko eta produktu eta zerbitzuak kudeatzeko beharrezko laguntzaile gisa jarduten duten erakundeak, hala nola notarioak, erregistro publikoak, preskriptoreak, sozietate tasatzaile homologatuak, mezularitzako operadoreak eta higiezinen merkatuko bitartekariak, lotuta egon edo ez, higiezinen atari gisa, berariaz aitortuak eta informatuak.
 • Datu pertsonalen tratamendua behar duten zerbitzuak emateko Kutxabankek hitzartutako kontratuak dituzten hornitzaileak eta hirugarrenak. Kasu horietan, Kutxabankek tratamendu enkarguko kontratu horiek indarrean den legeriak eskatzen dituen berme guztiak bilduz formalizatuko dituela bermatuko du. Tratamenduaren arduradunek ezingo dute inola ere ez bere xedeekin edo kontratu bakoitzean zehaztutakoak ez diren bestelako xedeekin erabili.

Kutxabank Store, S.L.U., baldin eta aldez aurretik plataforman erregistratzeko eskaera egin baduzu, eta erregistro hori gauzatu ahal izateko beharrezkoa den jakinarazpena bada.

7. Datuen nazioarteko transferentziak

Kutxabankek ez dizkie beste enpresa lokalizatu batzuei edo zerbitzariak Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dituzten enpresei datu transferentziarik egiten. Izan ere, nazioarteko transferentzia horiek egiten direnean, Kutxabankek berme egokiak eskaini dituzten edo araudian zehaztutako legeztatze printzipio berberetan oinarritutako herrialde edo erakunde batera egiten direla egiaztatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu.

8. Eskubideak erabiltzea

Zure datu pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, ezeztatzeko, mugatzeko, eramateko prestatzeko, baimena kentzeko eta erabaki automatizatu baten xede ez izateko eskubideak ematen dizkizu legeak. Eskubide horietaz baliatzeko, bide hauetako bat erabil dezakezu, zure aurkeztuz, eta, behar izanez gero, zure identifikazio-agiriaren kopia ere bai:

Gainera, zure datuen tratamenduarekin lotutako erreklamaziorik baduzu, Datuen Babeseko Espainiako Bulegora zuzendu zaitezke ( www.aepd.es).

EskubideakOharrak eta arreta-bideak
Sarbidea
 • Zure eskubideak baliatzeko, jakinarazpen bat bidali beharko duzu idatziz Kutxabanken egoitza sozialera, edo, bestela, mezu elektroniko bat bidali behar duzu info@kutxabank.es helbidera, eta, bi kasuetan, zure nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsi.
 • Eskubide horiek dohain erabili ahal izango dira.
 • Zure ustez datu pertsonalak ez baditugu tratatu araudiak eskatzen duen bezala, Datuen Babeseko Arduradunarekin jar zaitezke harremanetan helbide honen bitartez: dpo@grupokutxabank.com.
 • Edonola ere, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diozu Kontroleko Agintariari, are zehatzago Datuen Babeseko Espainiako Bulegoari, hurrengo helbidean: Jorge Juan kalea, 6, 28001, Madril.
Zuzentzea
Ezereztea
Aurkaratzea
Automatizatutako banako erabakiei aurkaratzea 
Tratamendua mugatzea
Eramateko prestatzea
Markel Gorbea M

Markel Gorbea

En los tiempos que corren con la atención al público de la banca, siempre contestan, con buena actitud y resuelven los problemas. Muy bien.

Bulegoa: Zabalbide, 52, Bilbao
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Arturo Murcia Dominguez A

Arturo Murcia Dominguez

Un servicio muy profesional. Alberto esta siempre disponible y atento. Muy recomendable para gestion de hipoteca

Bulegoa: Corazón de MarÍa, 43, Madrid
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Abel Domene Fanjul A

Abel Domene Fanjul

De las mejores personas que he conocido sin duda alguna

Bulegoa: Avda. de España, 22 bajo, Fuenlabrada
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Ian Gutierrez Carmona I

Ian Gutierrez Carmona

Eduardo un director muy atento y te resuelve todo los problemas que surgen, lo recomiendo 100% .

Bulegoa: Rambla Egara, 127, Terrassa
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Valia Monforte V

Valia Monforte

Muy contenta por la atención recibida por Sonia en la oficina de Pintor Sorolla de Valencia para la gestión de préstamo hipotecario. Un gusto que te atienda gente tan amable y resolutiva

Bulegoa: Pintor Sorolla, 15 bajo, Valencia
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Javier E.C. J

Javier E.C.

Siempre que acudo a esta oficina me tratan genial. Totalmente recomendable!

Bulegoa: Avda. de España, 22 bajo, Fuenlabrada
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Jesús Pablo De Torres Sierra J

Jesús Pablo De Torres Sierra

Agradecer a Luís Fernando Kutxabank (Móstoles) su atención profesional y personalizada así como destacar la información clara, detallada en todo el desarrollo de los trámites.

Bulegoa: Calle del Río Genil, 19, Móstoles
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Onintze Roman Lazcano O

Onintze Roman Lazcano

Una atencion personalizada magnifica.

Bulegoa: Antonio Hurtado de Mendoza, 4, Castro Urdiales
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Silvia Fernandez S

Silvia Fernandez

Muy contenta con las gestiones realizadas por el director de la oficina. Información clara y concisa. Muy cercano y profesional, atendiendo todas mis dudas. Sin duda lo recomendaría...

Bulegoa: Sabino Arana, 19, Berango
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Alba Bonjoch Argemí A

Alba Bonjoch Argemí

Immillorable!

Bulegoa: Gran Vía de Jaume I, 41, Girona
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Enriqueta Solana Hidalgo E

Enriqueta Solana Hidalgo

Muy contentos con el trato recibido por nuestro gestor Mauricio!!!!

Bulegoa: Bayona, 34, Pamplona
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Ángel Terreros

Ángel Terreros

Me atendio Daisuke Hattori , un profesional en toda regla ,debido a mi edad soy un poco torpe con la informatica y me enseño de una forma eficaz y concisa a usar la aplicacion y el trato y atencion excelente , con profesionales como Daisuke no os faltaran los clientes

Bulegoa: Méndez Núñez, 4, Santander
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Inés Ortiz I

Inés Ortiz

El trato de Laura ha sido excelente, un placer siempre

Bulegoa: EDIFICIO JULIA MANRIQUE, Calle Real, 1 BAJO, San Sebastián de los Reyes
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Jise luis Lopez J

Jise luis Lopez

Begoña buena profesional

Bulegoa: La Florida Kalea, 2, - OFICINA LABASTIDA, Labastida
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Adrian marron hidalgo A

Adrian marron hidalgo

Muy encantado en esta sucursal, Roberto es un comercial muy amable y te atenderá muy encantado

Bulegoa: Avda. de Europa, 31, Pozuelo de Alarcón
Duela 3 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen