Kutxabank

Legezko oharra eta pribatutasun-politika

Kutxabank SA entitatearen (hemendik aurrera, Kutxabank) webgunera sartzeak eta horretan aurkeztutako edozein produktu eta zerbitzuri buruzko informazioa atzitzeak Legezko Ohar honetan jasotako baldintzen mende geratzea eta beroriek onartzea dakar berekin. Horregatik, Legezko Ohar honen edukia arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, Kutxabanken webguneko informazioa eta zerbitzuak atzitu eta erabili nahi badituzu.

Orrialde honetan emandako informazioa ez da inbertsio arloko aholkularitza, ez eta banku-arloko aholkularitza ere. Bankuko aholkularitza ez denez, emandako informazioa ez da merkatuan dauden banketxe-zerbitzuen azterketa objektibo eta zabal batean oinarritzen, eta ez dira kontuan hartzen bezeroaren egoera pertsonal eta finantzarioa eta haren lehentasun eta helburuak.

Erabiltzaileak kontuan hartu beharko du webgune honetan agertzen diren produktuak agian ez direla egokiak bere egoera pertsonalerako, finantzariorako edo arrisku-profilerako, ez direlako aintzat hartu hemen dagoen informazioa prestatzeko orduan; horregatik, bere inbertsio-erabakiak hartu beharko ditu, egoera horiek kontuan hartuta eta beharrezkoa izan daitekeen aholkularitza espezifiko eta espezializatua lortuta.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik zentzu horretan erabili dela egiaztatzen bada, eta berariaz ulertu behar da informazio hori Espainiako indarreko araudiaren mende dagoenez, ez dela zerbitzu eta/edo produktu finantzarioak emateko, hedatzeko edo zabaltzeko beste betekizun batzuk eskatzen dituzten estatuen jurisdikziopean jarduten duten erabiltzaile batzuentzat.

Jarraian jasotako baldintza batzuk azken eguneraketa-egunetik daude indarrean. Dena den, Kutxabankek eskubidea izango du bere webgunean jasotako informazioa edozein unetan eguneratu, aldatu eta/edo ezabatzeko; era berean, informazio horretarako sarbidea mugatu edo kendu dezake, bereziki, Kutxabanken ustez, funtzionamendu egokirako hartutako segurtasun-maila estandarrak murriztu edo baliogabetzen dituzten zailtasun teknikoak sortzen direnean.

Legezko ohar hau aldatzen bada, edozein unetan, berorren baldintzak argitaratzen diren unetik aurrera jarriko dira indarrean, eta egun horretatik aurrera izango dira aplikagarriak erabiltzaile guztientzat.

Gune honetako atal batzuek legezko ohar espezifiko batzuk izan ditzakete berezko eduki edo funtzionalitateetarako; beraz, legezko ohar horiek irakurtzea gomendatzen da. Zehazki, Kutxabankek erabiltzaileari produktu edo zerbitzu jakin batzuk eskain diezazkiekeen tokietan, zeinetan kontratazioko baldintza orokor aplikagarriak jarriko dituen erabiltzaile interesdunen eskuetan.

Ez bazaude ados Legezko Ohar honen baldintzekin, mesedez, ez erabili webgune hau edo ez kontratatu Kutxabankek eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak.

1) Webgunearen titulartasuna.

Web-orri hau Kutxabanken titulartasunekoa da, erakundearen aldetik datuak tratatzeaz arduratzen den kreditu-entitate gisa. Hona hemen Kutxabanken identifikatzeko eta harremanetarako datuak, informazio-gizarteko zerbitzu-emaile gisa, 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak 10. artikuluan agindutakoari jarraikiz, bai eta helbide elektronikoa ere:

- Sozietatearen izena: Kutxabank SA

- Posta-helbidea eta posta elektronikoa: On Diego Lopez Haroko kale nagusia, 30-32, 48009 (Bilbo); info@kutxabank.es

- Arreta emateko telefonoa: 900445566

- Identifikazio fiskaleko zenbakia: A95653077

- Merkataritza-erregistroan inskribatuta egotearen datuak:  Bizkaiko Merkataritza Erregistroan 5226. liburukia, 0. liburua, 1. folioa, BI-58729 orria, 1. inskripzioa; eta Espainiako Bankuaren Banku eta Bankarien Erregistroan, 2095 zenbakiaz.

2) Pribatutasun-politika eta datu pertsonalen babesa.

Oro har, Kutxabanken webgunea erabiltzeko, erabiltzaileek ez dituzte beren datu pertsonalak eman beharrik aurretiaz.

Aurrekoa gorabehera, erabiltzaileak zerbitzu jakin batzuk eskatu dituenean eta bere datu pertsonalak Kutxabanki eman dizkionean, Sozietate honek datuok konfidentzialak izango direla eta bi lege hauek beteko direla bermatzen du: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Gainera, behar adina berme emango ditu datuen babesa bermatuko duten neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak ezarri eta mantentzeari buruz.

Halakoetan, dagokion zure eskakizunarekin hasteko beharrezkoak diren datuak eskatuko dizkizugu dagokion inprimakian, eta datuok eskakizun horri erantzuteko soilik tratatuko dira. Oro har, identifikazioko eta harremanetarako datuak eskatuko dizkizugu.

Tratamenduon zilegitasunen oinarria, une oro, dagokion inprimakia bidaliz emandako berariazko baimen edo adostasunean oinarrituko da. Inprimaki horretan, era berean, Kutxabank SA entitatearen Datuen Babeseko Politikari buruzko informazioa aurkituko duzu.

Jasotako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, Kutxabank, zehazki, agintari publikoei, judizialei eta Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoei datuok lagatzera legez behartuta dagoenean izan ezik. Era berean, Kutxabankek ez ditu, hasiera batean, datuok nazioartean transferituko eta, salbuespenez eginez gero, berme guztiekin egingo du betiere, esaterako Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula estandarrak erabiliz. Halakoetan, erabiltzaileak hartutako bermeen kopia bat eskatu ahalko du.

Edozein unetan, datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eztabaidaren bat izanez gero, Kutxabankeko datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke dpo@grupokutxabank.com helbidean, erreklamazio bat aurkez diezaiokezu kontroleko agintaritza eskudunari eta zure datuak atzitu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, datuon tratamendua mugatzeko eta datuok lekualdatzeko eskubidea erabil dezakezu, bai eta zure datu pertsonalei buruzko banakako erabaki automatizatuen xede ez izatekoa ere; eskubide hori erabiltzeko, komunikazio bat idatz dezakezu Kutxabanken egoitza sozialera, lehen aipatutako helbidera, NANaren fotokopia bat erantsita, edo mezu elektroniko bat bidal dezakezu helbide honetara: info@kutxabank.es

Erabiltzailearekin dugun harremanerako beharrezkoa denean gorde eta tratatuko dira datuak. Era berean, datuak gordeko dira aplikatzekoa den araudiaren betekizunak betetzeko, legez kontrako ekintzak prebenitzeko, liskarrak ebazteko edo askotariko eztabaidak konpontzeko. Zure datuak tratatzea beharrezkoa ez denean, Kutxabankek ezabatu eta/edo blokeatu egingo ditu. Kutxabanken Datuen Babeseko Politikan kontserbazio-epeei buruzko xehetasunak aurkituko dituzu.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko gure Politika kontsultatu dezakezu esteka honetan

3) Jabetza industriala eta intelektuala.

Kutxabanken web-orriko eduki guztiak, halakotzat hartuta, aipatzearren baina mugatzeko asmorik gabe, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko eta soinuzko eduki guztiak, bai eta web-orriaren diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, merkataritzako izenak eta beste zeinu bereizgarri guztiak ere Kutxabanken edo hirugarrenen titulartasun bakarrekoak dira (Kutxabankek dauka lizentzia legitimoa), eta Jabetza Industrial eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Kutxabanken web-orriko edukiak erabiltzeak ez die inolako eskubide ez titulartasunik ematen edukion gainean.

Guztiz debekatuta dago atal honetan aipatu diren Kutxabanken web-orriko informazio edo elementuak ustiatu, erreproduzitu, banatu, jendaurrean komunikatu, laga, eraldatu edo nolabait hedatzea, edozein euskarri edo baliabideren bitartez, aurretiko eta berariazko baimenik gabe. Web-orri honen edukia norberak erabiltzeko soilik eta inongo merkataritzako helbururik gabe deskargatu ahalko du erabiltzaileak.

Aipatutako eskubideak urratzeak baldintza hauen eta/edo Jabetza Industrial eta Intelektualeko legeen urraketa ekar dezake. Kutxabankek dagozkion legezko ekintzak gauzatzeko eskubidea dauka webgune horren edo webguneko informazio edo edukien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratu dituzten erabiltzaileen aurka.

4) Debekatutako erabilerak.

Erabat debekatuta dago Kutxabanken web-orrira estekak sortzea beste web-orri batzuetatik Kutxabanken berariazko eta idatzizko baimenik gabe, bai eta Kutxabanken web-orria edo horretan jasotako informazioa frame edo marko, zeinu bereizgarri, marka edo beste pertsona, enpresa edo entitate baten sozietate- edo merkataritza-izenaren bidez aurkeztea ere.

Nolanahi ere, betekizunak beteta beste web-orri batzuetatik Kutxabanken web-orrian ezartzen diren estekek webgunera sartzeko aukera emango dute, baina ez dute inola ere webgunearen edukia erreproduzituko (erabat edo partzialki), Kutxabanken logotipoa edo sozietatearen izena izan ezik, eta hori informatzeko soilik.

5) Erantzukizunak.

Kutxabankek ez du bermatzen Kutxabanken web-orriko elementuak eta informazioa etengabe atzitzeko, deskargatzeko eta erabiltzeko aukera egongo denik, entitatearen kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarren ondorioz oztopatu, eragotzi edo eten baitaitezke.

Kutxabankek ez du erantzukizunik hartuko berak sortu ez dituen informazioen egiazkotasunaren, osotasunaren eta eguneraketaren aurrean, ez eta Kutxabanken webgunetik atzitu daitezkeen hirugarrenen gune edo web-orrietan esteka, hiperesteka edo link bidez txertatuta dauden informazio eta bestelako edukien gainean ere. Ildo beretik, Kutxabankek ez du bere gain hartuko Kutxabanken itxura edo zeinu bereizgarriak dituen ezein hirugarren web-orritako informazioren edo edukiren erantzukizuna, Kutxabankek bere irudia erabiltzeko berariazko baimena eman badio izan ezik. Ondorioz, Kutxabankek ez du bermatuko hirugarrenen gune edo web-orri horietan txertatutako informazio edo eduki horien funtzionamendua, erabilgarritasuna, atzigarritasuna edo jarraitutasuna ona izango denik, eta ez du bere gain hartuko horren erantzukizuna.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen hirugarren pertsonek edo erakundeek Kutxabanken web-orriaren bidez emandako informazioarekin, mota guztietako edukiekin, eskaini edo emandako produktu eta zerbitzuekin lotutako erantzukizuna, bereziki, aurrekoarekin lotuta, egoera hauen ondorioz sor daitezkeen edozein motatako kalte edo galerei dagokienez: (a) erabiltzaileek emandako informazioan edo horren egiazkotasunean, zehaztasunean eta nahikotasunean gabeziak edo hutsuneak egotea; (b) kontratuak edo kontratuen aurreko harremanak ez betetzea, txarto betetzea edo garaiz ez betetzea; (c) informazioaren gizartearen zerbitzu-emaileei dagozkien betebeharrak ez betetzea; (d) kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak urratzea; (e) jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak urratzea; lehia desleialeko edo zilegi ez den publizitateko ekintzak egitea; (f) datuen babeseko eskubidea, sekretu profesionala eta ohorearen eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatuaren eskubideak urratzea; eta (g) oro har, aplikatzekoak diren edozein lege, ohitura edo jokabide-kode.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen honako hauek sortutako kalte, galera, erreklamazio edo gastuen erantzukizunik: (a) telekomunikazioetako linea eta sareetako akats, gainkarga eta erroreek edo Kutxabanken kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindako interferentziak, etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo sistema elektronikoaren funtzionamenduaren deskonexioak; (b) edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bitartez egindako legez kontrako esku-sartzeak, esaterako, birus informatikoak edo beste edozein; (c) Kutxabanken web-orria modu desegokian erabiltzea; (d) segurtasuneko edo nabigazioko erroreak, nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo bertsio eguneratuak ez erabiltzeagatik.

Nolanahi ere, Kutxabanken web-orriaren erabiltzailea izango da erabiltzaileak Legezko Ohar hau edo aplikatzekoak zaizkion baldintza partikularrak ez betetzeagatik Kutxabankek jasan ditzakeen mota guztietako kalte eta galeren erantzulea.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inprimatutako dokumentuen bertsioaren eta web-orrietan argitaratutako dokumentuen bertsio elektronikoen artean sor daitezkeen aldeen erantzukizunik.

6) Argitalpenak.

Webgune honen bidez hornitutako argitalpenek ez dute ordezkatzen, inola ere, dagozkion komunikazio-bide ofizialetatik egin behar diren argitalpenak (esaterako: Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala, Estatuko Aldizkari Ofiziala, dagozkion autonomia-erkidegoen aldizkari ofizialak, probintzietako aldizkariak, Merkataritza Erregistroaren aldizkari ofiziala, hedapen handiko egunkariak, etab.).

7) Segurtasun-politika.

Webgunerako sarbideak ez du Kutxabanken eskuetan uzten birusik edo bestelako inolako elementu informatiko kaltegarririk dagoen kontrolatzeko betebeharra. Edozein kasutan, erabiltzailearen erantzukizuna da ekipo informatikoak hauteman eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea.

Kutxabankek ez du bere gain hartuko erabiltzaileen edo hirugarrenen ekipo informatikoetan web-orri korporatiboan sartzean gertatutako kalteen erantzukizuna.

Emandako zerbitzu telematikoen segurtasunerako, Kutxabankek jakinarazten dizu zenbait mekanismo informatiko daudela eta erabiltzen direla, zeinak ez duten nahitaez erabiltzailea identifikatzen, baina nabigazioko datuak, datu teknikoak eta web-orrien eta edukien erabilerako datuak bil ditzaketen, eta zeinen helburua erabilerari eta funtzionamenduari buruzko estatistikak lortzea, gorabeherak konpontzea eta zerbitzu edo produktu berriak proposatu eta garatzea den. Erabiltzaileak edozein unetan konfiguratu dezake bere nabigatzailea informazio hori eskuratzea eragozteko.

Kutxabankek konpromiso irmoa du erabiltzailearen datu pertsonalen babesarekiko eta informazioaren konfidentzialtasunarekiko.

Kutxabankek bermatzen du tratamenduaren ondorioz egon daitekeen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bat bermatzeko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolamendukoak betetzen direla, datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko eta datuok aldatzea, galtzea edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko, aintzat hartuta teknologiaren egoera, aplikazioaren kostuak, biltegiratutako datuen izaera, tratamenduaren irismena, bai eta zer arriskuren eraginpean dauden eta horrek zer inpaktu izan dezakeen pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetan ere, arriskuok giza ekintzatik nahiz ingurune fisiko edo naturaletik etorri, indarreko araudian eskatutakoa betetze aldera.

Nolanahi ere, erabiltzaileri jakinarazi zaio eta onartzen du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

8) Cookieen politika

Erabiltzaileak cookieen instalazioa konfiguratu eta onartu dezake bere ekipoan. Informazio osoa web-orri honetan txertatutako Cookieen Politikan aurki dezakezu, ondorengo esteka honetan 

9) Aplikatzekoa den jurisdikzioa eta legeria.

Baldintza hauek Espainiako legeriaren mende daude, eta edozein unetan berrikusi eta aldatu ahalko dira, indarreko legerian egindako edozein aldaketara egokitze aldera.

Webgune honetan argitaratutako informazioaren bidez, Kutxabankek modu eguneratuan betetzen du EHA/2899/2011 Aginduak, urriaren 28ak, banku-zerbitzuen gardentasunari eta babesari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoak ezartzen duen gardentasun printzipioa, eta mekanismo egokiak erabiltzen ditu informazioa eskuragarria, kalitatezkoa eta elkar eragiteko eta berrerabiltzeko modukoa izateko, bai eta informazio hori identifikatu eta lokalizatzeko beharrezkoak direnak ere.

10) Confianza Online erakundeari atxikitako entitatea

Gure entitatea irabazi asmorik gabeko Confianza Online erakundeari atxikita dago; erakundea Elkarteen Erregistro Nazionalean inskribatuta dago, 1. taldean, 1. sekzioan, datu hauekin: zk.: 594400; IFK: G85804011; Helbidea: Calle la Palma59, Bajo A., 28015 Madrid (España); telefonoa: (+34) 91 309 13 47; faxa: (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Baldintza orokor hauek ditu Espainiako legeriaren arabera. Litigioen Ebazpen Alternatiboaren Legean xedatutakoa betetze aldera, kontsumitzaileei jakinarazten diegu, atxikitako erakundea den aldetik eta Kode Etikoaren arabera, erabiltzaileek Confianza Online erakundera jo ahal izango dutela balizko eztabaidak ebazteko (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/).
Erreklamazioak kontsumitzaileekin egindako transakzio elektronikoei edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, Confianza Online erakundearen Bitartekaritza Batzordeak ebatziko ditu, kontsumo-arloko gatazken ebazpen alternatiborako ziurtapena baitu. Erreklamazioak publizitate digitalari edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, AUTOKONTROLEKO publizitatearen epaimahaiak ebatziko ditu.

Horrez gain, erabiltzaileak aukera izango du Europar Batasunaren auzien ebazpeneko onlineko plataforma erabiltzeko, esteka honetan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Natalia Rodriguez

Natalia Rodriguez

Ayskel mi gestora genial: trato correcto, muy amable y siempre responde claro a todas mis dudas.

Bulegoa: Calle Santa Clara, 16, Bilbao
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Carol Sanchez

Carol Sanchez

Chicas agradables y siempre dispuestas, desde luego q no tiene nada q ver con hace años, buen equipo!!!!

Bulegoa: Zumalacárregui, 105, Bilbao
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Asier González

Asier González

Muy buena atención y trato por parte de Ayskel Sañudo. Atención rápida y eficiente. Sin ningún tipo de espera gracias a la cita previa.

Bulegoa: Calle Santa Clara, 16, Bilbao
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Beatriz Penalba

Beatriz Penalba

Muy satisfechos con toda la gestión y el trato recibido, lo recomendamos al 100%.

Bulegoa: Mártires, 31, Boadilla del Monte
Duela astebete
Iturria: Google My Business

NORBERTO BLANQUER

NORBERTO BLANQUER

Muy buena atención por parte de todos los trabajadores. Muy eficientes en la gestión de toda la documentación

Bulegoa: San Cipriano, 48-50, Madrid
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Marcel Puchol Blasco

Marcel Puchol Blasco

Trato personalizado y muy profesional a la hora de pedir hipoteca. Además, Marta (la persona encargada de las hipotecas) es un encanto y se preocupa tanto de hacer las cosas correctamente, como de las personas.

Bulegoa: Ramon Turro, 204, Barcelona
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Amelia Jiménez

Amelia Jiménez

El equipo humano es encantador, atentos, siempre disponibles y cercanos. Me han ayudado en todo, facilitando todos los trámites de la hipoteca. Mi experiencia no podría haber sido mejor.

Bulegoa: Acanto, 22, Madrid
Duela astebete
Iturria: Google My Business

verónica Careaga

verónica Careaga

Contraté mi hipoteca con Kutxabank asesorada por Olatz Rey. En todo momento fue muy amable y dedicada a la hora de explicarme cada paso. Cuando te lanzas a realizar algo tan importante en tu vida, es crucial sentirte segura en todo el proceso y yo me sentí así en todo momento gracias a Olatz.

Bulegoa: Mitxel Labergerie, 1, Calle del Correo, Bilbao
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Manuela Rodriguez

Manuela Rodriguez

Quiero hacer una reseña muy especial para esta Oficina de Acacias. Reseñar lo profesionales y eficaces que son. Pero no solo esto, si no que me han hecho el camino hacía la consecución de mi casa más fácil, desde la cercanía, la humanidad, el trato profesional pero con valores, me he sentido escuchada y muy bien informada de todo desde la sabiduría profesional y humana de sus profesionales. Me he sentido cuidada y muy bien asesorada gracias a ellos. Contacto directo y personal. Desde luego estoy con ellos en este proceso. Ya que he sentido que hemos luchado juntos por un objetivo. Una gran Oficina con grandes profesionales. Gracias

Bulegoa: Pº de las Acacias, 50, Madrid
Duela astebete
Iturria: Google My Business

HELENA Gonzalez

HELENA Gonzalez

Muy recomendable por el trato personal de sus componentes, todos muy atentos y dispuestos. Es una oficina recomendable y las condiciones muy buenas en comparación con otras entidades.

Bulegoa: España, 70, Majadahonda
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Carlos Luque Pulido

Carlos Luque Pulido

Todo ha sido de 10. En la oficina se han desvivido para hacer que el proceso de compra de vivienda y adquisición de hipoteca fuera fácil y rápido. El trato insuperable. Puedes confiar en que tienen todos los flecos bajo control. Nos dedicaron tanto tiempo como necesitamos hasta entender todo y sopesar todas las opciones. Te asesoran y te dicen todo claro. Me quedo con la sensación de trato cercano aún cuando la banca móvil funciona bastante bien y todo se puede hacer a distancia. Alberto el director es un crack. Solo puedo estar agradecido de lo fácil que nos lo ha hecho…. En fin, altamente recomendable.

Bulegoa: Francos RodrÍguez, 47, Madrid
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Alvaro Gonzalez

Alvaro Gonzalez

Un trato de 10. Desde el principio con total transparencia, sinceridad y profesionalidad.

Bulegoa: Avda. Dr. Mendiguchia Carriche, 7, Leganés
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Esther Luna

Esther Luna

Banca personal Kutxabank, la recomiendo. El servicio de banca personal Kutxabank es excelente. Personalmente, quiero destacar la gran labor que realizan dos gestores personales en banca personal Kutxabank en Zaragoza: Laura García Alcalde y Eusebio Rupérez De  La Rosa. Su labor es excepcional por el trato, la profesionalidad y buen hacer. En banca personal Kutxabank siempre te asesoran para hacer la mejor inversión y para que tus ahorros crezcan. Recomiendo el servicio de banca personal Kutxabank sin ninguna duda.

Bulegoa: Avda. Madrid, 62, Zaragoza
Duela astebete
Iturria: Google My Business

luis miguel garcia

luis miguel garcia

La atención recibida ha sido de 10. He estado haciendo consultas en varios bancos y aquí me han dado la mejor atención con diferencia. Gran profesionalidad.

Bulegoa: Avda. Dr. Mendiguchia Carriche, 7, Leganés
Duela astebete
Iturria: Google My Business

Sandra Maestre Pizarro

Sandra Maestre Pizarro

Para mi el servicio y la atención de Javier y su equipo es 5 estrellas, por ello no dudo en recomendar esta oficina a nuestros amigos. Nosotros ya empezamos con ellos a través de una recomendación de una amiga y lucharon hasta el último día para darnos las mejores condiciones para nuestra hipoteca. Tras la firma de la hipoteca siempre han atendido nuestras necesidades con agilidad y además son un equipo súper amable. Recomendable 100%.

Bulegoa: Avda. Doctor Gadea, 12, Alicante
Duela astebete
Iturria: Google My Business