Kutxabank

Legezko oharra eta pribatutasun-politika

Kutxabank SA entitatearen (hemendik aurrera, Kutxabank) webgunera sartzeak eta horretan aurkeztutako edozein produktu eta zerbitzuri buruzko informazioa atzitzeak Legezko Ohar honetan jasotako baldintzen mende geratzea eta beroriek onartzea dakar berekin. Horregatik, Legezko Ohar honen edukia arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, Kutxabanken webguneko informazioa eta zerbitzuak atzitu eta erabili nahi badituzu.

Orrialde honetan emandako informazioa ez da inbertsio arloko aholkularitza, ez eta banku-arloko aholkularitza ere. Bankuko aholkularitza ez denez, emandako informazioa ez da merkatuan dauden banketxe-zerbitzuen azterketa objektibo eta zabal batean oinarritzen, eta ez dira kontuan hartzen bezeroaren egoera pertsonal eta finantzarioa eta haren lehentasun eta helburuak.

Erabiltzaileak kontuan hartu beharko du webgune honetan agertzen diren produktuak agian ez direla egokiak bere egoera pertsonalerako, finantzariorako edo arrisku-profilerako, ez direlako aintzat hartu hemen dagoen informazioa prestatzeko orduan; horregatik, bere inbertsio-erabakiak hartu beharko ditu, egoera horiek kontuan hartuta eta beharrezkoa izan daitekeen aholkularitza espezifiko eta espezializatua lortuta.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik zentzu horretan erabili dela egiaztatzen bada, eta berariaz ulertu behar da informazio hori Espainiako indarreko araudiaren mende dagoenez, ez dela zerbitzu eta/edo produktu finantzarioak emateko, hedatzeko edo zabaltzeko beste betekizun batzuk eskatzen dituzten estatuen jurisdikziopean jarduten duten erabiltzaile batzuentzat.

Jarraian jasotako baldintza batzuk azken eguneraketa-egunetik daude indarrean. Dena den, Kutxabankek eskubidea izango du bere webgunean jasotako informazioa edozein unetan eguneratu, aldatu eta/edo ezabatzeko; era berean, informazio horretarako sarbidea mugatu edo kendu dezake, bereziki, Kutxabanken ustez, funtzionamendu egokirako hartutako segurtasun-maila estandarrak murriztu edo baliogabetzen dituzten zailtasun teknikoak sortzen direnean.

Legezko ohar hau aldatzen bada, edozein unetan, berorren baldintzak argitaratzen diren unetik aurrera jarriko dira indarrean, eta egun horretatik aurrera izango dira aplikagarriak erabiltzaile guztientzat.

Gune honetako atal batzuek legezko ohar espezifiko batzuk izan ditzakete berezko eduki edo funtzionalitateetarako; beraz, legezko ohar horiek irakurtzea gomendatzen da. Zehazki, Kutxabankek erabiltzaileari produktu edo zerbitzu jakin batzuk eskain diezazkiekeen tokietan, zeinetan kontratazioko baldintza orokor aplikagarriak jarriko dituen erabiltzaile interesdunen eskuetan.

Ez bazaude ados Legezko Ohar honen baldintzekin, mesedez, ez erabili webgune hau edo ez kontratatu Kutxabankek eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak.

1) Webgunearen titulartasuna.

Web-orri hau Kutxabanken titulartasunekoa da, erakundearen aldetik datuak tratatzeaz arduratzen den kreditu-entitate gisa. Hona hemen Kutxabanken identifikatzeko eta harremanetarako datuak, informazio-gizarteko zerbitzu-emaile gisa, 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak 10. artikuluan agindutakoari jarraikiz, bai eta helbide elektronikoa ere:

- Sozietatearen izena: Kutxabank SA

- Posta-helbidea eta posta elektronikoa: On Diego Lopez Haroko kale nagusia, 30-32, 48009 (Bilbo); info@kutxabank.es

- Arreta emateko telefonoa: 900445566

- Identifikazio fiskaleko zenbakia: A95653077

- Merkataritza-erregistroan inskribatuta egotearen datuak:  Bizkaiko Merkataritza Erregistroan 5226. liburukia, 0. liburua, 1. folioa, BI-58729 orria, 1. inskripzioa; eta Espainiako Bankuaren Banku eta Bankarien Erregistroan, 2095 zenbakiaz.

2) Pribatutasun-politika eta datu pertsonalen babesa.

Oro har, Kutxabanken webgunea erabiltzeko, erabiltzaileek ez dituzte beren datu pertsonalak eman beharrik aurretiaz.

Aurrekoa gorabehera, erabiltzaileak zerbitzu jakin batzuk eskatu dituenean eta bere datu pertsonalak Kutxabanki eman dizkionean, Sozietate honek datuok konfidentzialak izango direla eta bi lege hauek beteko direla bermatzen du: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Gainera, behar adina berme emango ditu datuen babesa bermatuko duten neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak ezarri eta mantentzeari buruz.

Halakoetan, dagokion zure eskakizunarekin hasteko beharrezkoak diren datuak eskatuko dizkizugu dagokion inprimakian, eta datuok eskakizun horri erantzuteko soilik tratatuko dira. Oro har, identifikazioko eta harremanetarako datuak eskatuko dizkizugu.

Tratamenduon zilegitasunen oinarria, une oro, dagokion inprimakia bidaliz emandako berariazko baimen edo adostasunean oinarrituko da. Inprimaki horretan, era berean, Kutxabank SA entitatearen Datuen Babeseko Politikari buruzko informazioa aurkituko duzu.

Jasotako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, Kutxabank, zehazki, agintari publikoei, judizialei eta Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoei datuok lagatzera legez behartuta dagoenean izan ezik. Era berean, Kutxabankek ez ditu, hasiera batean, datuok nazioartean transferituko eta, salbuespenez eginez gero, berme guztiekin egingo du betiere, esaterako Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula estandarrak erabiliz. Halakoetan, erabiltzaileak hartutako bermeen kopia bat eskatu ahalko du.

Edozein unetan, datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eztabaidaren bat izanez gero, Kutxabankeko datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke dpo@grupokutxabank.com helbidean, erreklamazio bat aurkez diezaiokezu kontroleko agintaritza eskudunari eta zure datuak atzitu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, datuon tratamendua mugatzeko eta datuok lekualdatzeko eskubidea erabil dezakezu, bai eta zure datu pertsonalei buruzko banakako erabaki automatizatuen xede ez izatekoa ere; eskubide hori erabiltzeko, komunikazio bat idatz dezakezu Kutxabanken egoitza sozialera, lehen aipatutako helbidera, NANaren fotokopia bat erantsita, edo mezu elektroniko bat bidal dezakezu helbide honetara: info@kutxabank.es

Erabiltzailearekin dugun harremanerako beharrezkoa denean gorde eta tratatuko dira datuak. Era berean, datuak gordeko dira aplikatzekoa den araudiaren betekizunak betetzeko, legez kontrako ekintzak prebenitzeko, liskarrak ebazteko edo askotariko eztabaidak konpontzeko. Zure datuak tratatzea beharrezkoa ez denean, Kutxabankek ezabatu eta/edo blokeatu egingo ditu. Kutxabanken Datuen Babeseko Politikan kontserbazio-epeei buruzko xehetasunak aurkituko dituzu.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko gure Politika kontsultatu dezakezu esteka honetan

3) Jabetza industriala eta intelektuala.

Kutxabanken web-orriko eduki guztiak, halakotzat hartuta, aipatzearren baina mugatzeko asmorik gabe, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko eta soinuzko eduki guztiak, bai eta web-orriaren diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, merkataritzako izenak eta beste zeinu bereizgarri guztiak ere Kutxabanken edo hirugarrenen titulartasun bakarrekoak dira (Kutxabankek dauka lizentzia legitimoa), eta Jabetza Industrial eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Kutxabanken web-orriko edukiak erabiltzeak ez die inolako eskubide ez titulartasunik ematen edukion gainean.

Guztiz debekatuta dago atal honetan aipatu diren Kutxabanken web-orriko informazio edo elementuak ustiatu, erreproduzitu, banatu, jendaurrean komunikatu, laga, eraldatu edo nolabait hedatzea, edozein euskarri edo baliabideren bitartez, aurretiko eta berariazko baimenik gabe. Web-orri honen edukia norberak erabiltzeko soilik eta inongo merkataritzako helbururik gabe deskargatu ahalko du erabiltzaileak.

Aipatutako eskubideak urratzeak baldintza hauen eta/edo Jabetza Industrial eta Intelektualeko legeen urraketa ekar dezake. Kutxabankek dagozkion legezko ekintzak gauzatzeko eskubidea dauka webgune horren edo webguneko informazio edo edukien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratu dituzten erabiltzaileen aurka.

4) Debekatutako erabilerak.

Erabat debekatuta dago Kutxabanken web-orrira estekak sortzea beste web-orri batzuetatik Kutxabanken berariazko eta idatzizko baimenik gabe, bai eta Kutxabanken web-orria edo horretan jasotako informazioa frame edo marko, zeinu bereizgarri, marka edo beste pertsona, enpresa edo entitate baten sozietate- edo merkataritza-izenaren bidez aurkeztea ere.

Nolanahi ere, betekizunak beteta beste web-orri batzuetatik Kutxabanken web-orrian ezartzen diren estekek webgunera sartzeko aukera emango dute, baina ez dute inola ere webgunearen edukia erreproduzituko (erabat edo partzialki), Kutxabanken logotipoa edo sozietatearen izena izan ezik, eta hori informatzeko soilik.

5) Erantzukizunak.

Kutxabankek ez du bermatzen Kutxabanken web-orriko elementuak eta informazioa etengabe atzitzeko, deskargatzeko eta erabiltzeko aukera egongo denik, entitatearen kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarren ondorioz oztopatu, eragotzi edo eten baitaitezke.

Kutxabankek ez du erantzukizunik hartuko berak sortu ez dituen informazioen egiazkotasunaren, osotasunaren eta eguneraketaren aurrean, ez eta Kutxabanken webgunetik atzitu daitezkeen hirugarrenen gune edo web-orrietan esteka, hiperesteka edo link bidez txertatuta dauden informazio eta bestelako edukien gainean ere. Ildo beretik, Kutxabankek ez du bere gain hartuko Kutxabanken itxura edo zeinu bereizgarriak dituen ezein hirugarren web-orritako informazioren edo edukiren erantzukizuna, Kutxabankek bere irudia erabiltzeko berariazko baimena eman badio izan ezik. Ondorioz, Kutxabankek ez du bermatuko hirugarrenen gune edo web-orri horietan txertatutako informazio edo eduki horien funtzionamendua, erabilgarritasuna, atzigarritasuna edo jarraitutasuna ona izango denik, eta ez du bere gain hartuko horren erantzukizuna.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen hirugarren pertsonek edo erakundeek Kutxabanken web-orriaren bidez emandako informazioarekin, mota guztietako edukiekin, eskaini edo emandako produktu eta zerbitzuekin lotutako erantzukizuna, bereziki, aurrekoarekin lotuta, egoera hauen ondorioz sor daitezkeen edozein motatako kalte edo galerei dagokienez: (a) erabiltzaileek emandako informazioan edo horren egiazkotasunean, zehaztasunean eta nahikotasunean gabeziak edo hutsuneak egotea; (b) kontratuak edo kontratuen aurreko harremanak ez betetzea, txarto betetzea edo garaiz ez betetzea; (c) informazioaren gizartearen zerbitzu-emaileei dagozkien betebeharrak ez betetzea; (d) kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak urratzea; (e) jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak urratzea; lehia desleialeko edo zilegi ez den publizitateko ekintzak egitea; (f) datuen babeseko eskubidea, sekretu profesionala eta ohorearen eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatuaren eskubideak urratzea; eta (g) oro har, aplikatzekoak diren edozein lege, ohitura edo jokabide-kode.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen honako hauek sortutako kalte, galera, erreklamazio edo gastuen erantzukizunik: (a) telekomunikazioetako linea eta sareetako akats, gainkarga eta erroreek edo Kutxabanken kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindako interferentziak, etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo sistema elektronikoaren funtzionamenduaren deskonexioak; (b) edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bitartez egindako legez kontrako esku-sartzeak, esaterako, birus informatikoak edo beste edozein; (c) Kutxabanken web-orria modu desegokian erabiltzea; (d) segurtasuneko edo nabigazioko erroreak, nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo bertsio eguneratuak ez erabiltzeagatik.

Nolanahi ere, Kutxabanken web-orriaren erabiltzailea izango da erabiltzaileak Legezko Ohar hau edo aplikatzekoak zaizkion baldintza partikularrak ez betetzeagatik Kutxabankek jasan ditzakeen mota guztietako kalte eta galeren erantzulea.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inprimatutako dokumentuen bertsioaren eta web-orrietan argitaratutako dokumentuen bertsio elektronikoen artean sor daitezkeen aldeen erantzukizunik.

6) Argitalpenak.

Webgune honen bidez hornitutako argitalpenek ez dute ordezkatzen, inola ere, dagozkion komunikazio-bide ofizialetatik egin behar diren argitalpenak (esaterako: Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala, Estatuko Aldizkari Ofiziala, dagozkion autonomia-erkidegoen aldizkari ofizialak, probintzietako aldizkariak, Merkataritza Erregistroaren aldizkari ofiziala, hedapen handiko egunkariak, etab.).

7) Segurtasun-politika.

Webgunerako sarbideak ez du Kutxabanken eskuetan uzten birusik edo bestelako inolako elementu informatiko kaltegarririk dagoen kontrolatzeko betebeharra. Edozein kasutan, erabiltzailearen erantzukizuna da ekipo informatikoak hauteman eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea.

Kutxabankek ez du bere gain hartuko erabiltzaileen edo hirugarrenen ekipo informatikoetan web-orri korporatiboan sartzean gertatutako kalteen erantzukizuna.

Emandako zerbitzu telematikoen segurtasunerako, Kutxabankek jakinarazten dizu zenbait mekanismo informatiko daudela eta erabiltzen direla, zeinak ez duten nahitaez erabiltzailea identifikatzen, baina nabigazioko datuak, datu teknikoak eta web-orrien eta edukien erabilerako datuak bil ditzaketen, eta zeinen helburua erabilerari eta funtzionamenduari buruzko estatistikak lortzea, gorabeherak konpontzea eta zerbitzu edo produktu berriak proposatu eta garatzea den. Erabiltzaileak edozein unetan konfiguratu dezake bere nabigatzailea informazio hori eskuratzea eragozteko.

Kutxabankek konpromiso irmoa du erabiltzailearen datu pertsonalen babesarekiko eta informazioaren konfidentzialtasunarekiko.

Kutxabankek bermatzen du tratamenduaren ondorioz egon daitekeen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bat bermatzeko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolamendukoak betetzen direla, datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko eta datuok aldatzea, galtzea edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko, aintzat hartuta teknologiaren egoera, aplikazioaren kostuak, biltegiratutako datuen izaera, tratamenduaren irismena, bai eta zer arriskuren eraginpean dauden eta horrek zer inpaktu izan dezakeen pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetan ere, arriskuok giza ekintzatik nahiz ingurune fisiko edo naturaletik etorri, indarreko araudian eskatutakoa betetze aldera.

Nolanahi ere, erabiltzaileri jakinarazi zaio eta onartzen du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

8) Cookieen politika

Erabiltzaileak cookieen instalazioa konfiguratu eta onartu dezake bere ekipoan. Informazio osoa web-orri honetan txertatutako Cookieen Politikan aurki dezakezu, ondorengo esteka honetan 

9) Aplikatzekoa den jurisdikzioa eta legeria.

Baldintza hauek Espainiako legeriaren mende daude, eta edozein unetan berrikusi eta aldatu ahalko dira, indarreko legerian egindako edozein aldaketara egokitze aldera.

Webgune honetan argitaratutako informazioaren bidez, Kutxabankek modu eguneratuan betetzen du EHA/2899/2011 Aginduak, urriaren 28ak, banku-zerbitzuen gardentasunari eta babesari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoak ezartzen duen gardentasun printzipioa, eta mekanismo egokiak erabiltzen ditu informazioa eskuragarria, kalitatezkoa eta elkar eragiteko eta berrerabiltzeko modukoa izateko, bai eta informazio hori identifikatu eta lokalizatzeko beharrezkoak direnak ere.

10) Confianza Online erakundeari atxikitako entitatea

Gure entitatea irabazi asmorik gabeko Confianza Online erakundeari atxikita dago; erakundea Elkarteen Erregistro Nazionalean inskribatuta dago, 1. taldean, 1. sekzioan, datu hauekin: zk.: 594400; IFK: G85804011; Helbidea: Carrera San Jéronimo,18, 4º1, 28014 Madril (Espainia), Bajo A., 28015 Madrid (España); telefonoa: (+34) 91 309 13 47; faxa: (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Baldintza orokor hauek ditu Espainiako legeriaren arabera. Litigioen Ebazpen Alternatiboaren Legean xedatutakoa betetze aldera, kontsumitzaileei jakinarazten diegu, atxikitako erakundea den aldetik eta Kode Etikoaren arabera, erabiltzaileek Confianza Online erakundera jo ahal izango dutela balizko eztabaidak ebazteko (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/).
Erreklamazioak kontsumitzaileekin egindako transakzio elektronikoei edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, Confianza Online erakundearen Bitartekaritza Batzordeak ebatziko ditu, kontsumo-arloko gatazken ebazpen alternatiborako ziurtapena baitu. Erreklamazioak publizitate digitalari edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, AUTOKONTROLEKO publizitatearen epaimahaiak ebatziko ditu.

Horrez gain, erabiltzaileak aukera izango du Europar Batasunaren auzien ebazpeneko onlineko plataforma erabiltzeko, esteka honetan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Elena H

Elena H

Buenisima atención de Ikerne como gestora, siempre está pendiente y disponible. La recomiendo 100%

Bulegoa: Salsidu, 35, Getxo
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

carlos treceño

carlos treceño

Todo genial muy amable

Bulegoa: Adolfo Urioste, 5, Gernika-Lumo
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Jon Lartategi

Jon Lartategi

Suelo acudir mucho a esta sucursal por motivos de trabajo y el trato siempre ha sido excelente por parte de Teresa, quien hace todos los trámites rápida y eficazmente.

Bulegoa: Herriko Plaza, 5, Barakaldo
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

David Miralpeix Lamb

David Miralpeix Lamb

Se ha portado super bien con la gestión de mi hipoteca

Bulegoa: Pintor Sorolla, 15 bajo, Valencia
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Celia Rola silva

Celia Rola silva

Muy buena atencion

Bulegoa: Fueros, 14, Salvatierra
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

vf5290 B

vf5290 B

Amabilidad, y servicio excelente

Bulegoa: Sabino Arana, 90, Leioa
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Rosi Sg

Rosi Sg

Amabilidad y compromiso por parte de María Victoria.

Bulegoa: Pº Colón, 16, Irún
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

DAVID RAMOS MUÑOZ

DAVID RAMOS MUÑOZ

Estupendo trato. Personal y ágil

Bulegoa: Pº de las Acacias, 50, Madrid
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Eva M

Eva M

Así de gusto.

Bulegoa: Heraclio Fournier, 9, Vitoria-Gasteiz
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Macoumba Ndiaye

Macoumba Ndiaye

Todo bien

Bulegoa: Herriko Plaza, 5, Barakaldo
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Cris Cortes

Cris Cortes

Atención rápida y muy clara

Bulegoa: TORIBIO ETXEBARRIA, 27, Eibar
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Maria Montero

Maria Montero

El servicio es bueno. Llevo toda la vida con Kutxabank.

Bulegoa: Pº Colón, 16, Irún
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Aitor Atxalandabaso

Aitor Atxalandabaso

Genial la atención por parte de la gestora Marina Callizo, trato muy amable y resolutiva.

Bulegoa: Avda. Murrieta Etorbidea, 8 Bajo, Santurtzi
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

leire arlucea

leire arlucea

Estoy muy contenta con la atención que he recibido en esta oficina por parte de las personas que trabajan en general, y en particular por parte de mi gestora, Marina, que desde el principio ha tratado de conocer mis inquietudes para ofrecerme lo que necesito en cada momento. Es una gran profesional. Se agradece encontrarse con personas como ella, sobre todo para asesorar en temas tan importantes.

Bulegoa: Avda. Murrieta Etorbidea, 8 Bajo, Santurtzi
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Alexandre Morais Da Conceição

Alexandre Morais Da Conceição

Alto

Bulegoa: Fueros, 14, Salvatierra
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen