Kutxabank

Legezko oharra eta pribatutasun-politika

Kutxabank SA entitatearen (hemendik aurrera, Kutxabank) webgunera sartzeak eta horretan aurkeztutako edozein produktu eta zerbitzuri buruzko informazioa atzitzeak Legezko Ohar honetan jasotako baldintzen mende geratzea eta beroriek onartzea dakar berekin. Horregatik, Legezko Ohar honen edukia arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, Kutxabanken webguneko informazioa eta zerbitzuak atzitu eta erabili nahi badituzu.

Orrialde honetan emandako informazioa ez da inbertsio arloko aholkularitza, ez eta banku-arloko aholkularitza ere. Bankuko aholkularitza ez denez, emandako informazioa ez da merkatuan dauden banketxe-zerbitzuen azterketa objektibo eta zabal batean oinarritzen, eta ez dira kontuan hartzen bezeroaren egoera pertsonal eta finantzarioa eta haren lehentasun eta helburuak.

Erabiltzaileak kontuan hartu beharko du webgune honetan agertzen diren produktuak agian ez direla egokiak bere egoera pertsonalerako, finantzariorako edo arrisku-profilerako, ez direlako aintzat hartu hemen dagoen informazioa prestatzeko orduan; horregatik, bere inbertsio-erabakiak hartu beharko ditu, egoera horiek kontuan hartuta eta beharrezkoa izan daitekeen aholkularitza espezifiko eta espezializatua lortuta.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik zentzu horretan erabili dela egiaztatzen bada, eta berariaz ulertu behar da informazio hori Espainiako indarreko araudiaren mende dagoenez, ez dela zerbitzu eta/edo produktu finantzarioak emateko, hedatzeko edo zabaltzeko beste betekizun batzuk eskatzen dituzten estatuen jurisdikziopean jarduten duten erabiltzaile batzuentzat.

Jarraian jasotako baldintza batzuk azken eguneraketa-egunetik daude indarrean. Dena den, Kutxabankek eskubidea izango du bere webgunean jasotako informazioa edozein unetan eguneratu, aldatu eta/edo ezabatzeko; era berean, informazio horretarako sarbidea mugatu edo kendu dezake, bereziki, Kutxabanken ustez, funtzionamendu egokirako hartutako segurtasun-maila estandarrak murriztu edo baliogabetzen dituzten zailtasun teknikoak sortzen direnean.

Legezko ohar hau aldatzen bada, edozein unetan, berorren baldintzak argitaratzen diren unetik aurrera jarriko dira indarrean, eta egun horretatik aurrera izango dira aplikagarriak erabiltzaile guztientzat.

Gune honetako atal batzuek legezko ohar espezifiko batzuk izan ditzakete berezko eduki edo funtzionalitateetarako; beraz, legezko ohar horiek irakurtzea gomendatzen da. Zehazki, Kutxabankek erabiltzaileari produktu edo zerbitzu jakin batzuk eskain diezazkiekeen tokietan, zeinetan kontratazioko baldintza orokor aplikagarriak jarriko dituen erabiltzaile interesdunen eskuetan.

Ez bazaude ados Legezko Ohar honen baldintzekin, mesedez, ez erabili webgune hau edo ez kontratatu Kutxabankek eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak.

1) Webgunearen titulartasuna.

Web-orri hau Kutxabanken titulartasunekoa da, erakundearen aldetik datuak tratatzeaz arduratzen den kreditu-entitate gisa. Hona hemen Kutxabanken identifikatzeko eta harremanetarako datuak, informazio-gizarteko zerbitzu-emaile gisa, 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak 10. artikuluan agindutakoari jarraikiz, bai eta helbide elektronikoa ere:

- Sozietatearen izena: Kutxabank SA

- Posta-helbidea eta posta elektronikoa: On Diego Lopez Haroko kale nagusia, 30-32, 48009 (Bilbo); info@kutxabank.es

- Arreta emateko telefonoa: 900445566

- Identifikazio fiskaleko zenbakia: A95653077

- Merkataritza-erregistroan inskribatuta egotearen datuak:  Bizkaiko Merkataritza Erregistroan 5226. liburukia, 0. liburua, 1. folioa, BI-58729 orria, 1. inskripzioa; eta Espainiako Bankuaren Banku eta Bankarien Erregistroan, 2095 zenbakiaz.

2) Pribatutasun-politika eta datu pertsonalen babesa.

Oro har, Kutxabanken webgunea erabiltzeko, erabiltzaileek ez dituzte beren datu pertsonalak eman beharrik aurretiaz.

Aurrekoa gorabehera, erabiltzaileak zerbitzu jakin batzuk eskatu dituenean eta bere datu pertsonalak Kutxabanki eman dizkionean, Sozietate honek datuok konfidentzialak izango direla eta bi lege hauek beteko direla bermatzen du: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Gainera, behar adina berme emango ditu datuen babesa bermatuko duten neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak ezarri eta mantentzeari buruz.

Halakoetan, dagokion zure eskakizunarekin hasteko beharrezkoak diren datuak eskatuko dizkizugu dagokion inprimakian, eta datuok eskakizun horri erantzuteko soilik tratatuko dira. Oro har, identifikazioko eta harremanetarako datuak eskatuko dizkizugu.

Tratamenduon zilegitasunen oinarria, une oro, dagokion inprimakia bidaliz emandako berariazko baimen edo adostasunean oinarrituko da. Inprimaki horretan, era berean, Kutxabank SA entitatearen Datuen Babeseko Politikari buruzko informazioa aurkituko duzu.

Jasotako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, Kutxabank, zehazki, agintari publikoei, judizialei eta Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoei datuok lagatzera legez behartuta dagoenean izan ezik. Era berean, Kutxabankek ez ditu, hasiera batean, datuok nazioartean transferituko eta, salbuespenez eginez gero, berme guztiekin egingo du betiere, esaterako Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula estandarrak erabiliz. Halakoetan, erabiltzaileak hartutako bermeen kopia bat eskatu ahalko du.

Edozein unetan, datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eztabaidaren bat izanez gero, Kutxabankeko datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke dpo@grupokutxabank.com helbidean, erreklamazio bat aurkez diezaiokezu kontroleko agintaritza eskudunari eta zure datuak atzitu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, datuon tratamendua mugatzeko eta datuok lekualdatzeko eskubidea erabil dezakezu, bai eta zure datu pertsonalei buruzko banakako erabaki automatizatuen xede ez izatekoa ere; eskubide hori erabiltzeko, komunikazio bat idatz dezakezu Kutxabanken egoitza sozialera, lehen aipatutako helbidera, NANaren fotokopia bat erantsita, edo mezu elektroniko bat bidal dezakezu helbide honetara: info@kutxabank.es

Erabiltzailearekin dugun harremanerako beharrezkoa denean gorde eta tratatuko dira datuak. Era berean, datuak gordeko dira aplikatzekoa den araudiaren betekizunak betetzeko, legez kontrako ekintzak prebenitzeko, liskarrak ebazteko edo askotariko eztabaidak konpontzeko. Zure datuak tratatzea beharrezkoa ez denean, Kutxabankek ezabatu eta/edo blokeatu egingo ditu. Kutxabanken Datuen Babeseko Politikan kontserbazio-epeei buruzko xehetasunak aurkituko dituzu.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko gure Politika kontsultatu dezakezu esteka honetan

3) Jabetza industriala eta intelektuala.

Kutxabanken web-orriko eduki guztiak, halakotzat hartuta, aipatzearren baina mugatzeko asmorik gabe, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko eta soinuzko eduki guztiak, bai eta web-orriaren diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, merkataritzako izenak eta beste zeinu bereizgarri guztiak ere Kutxabanken edo hirugarrenen titulartasun bakarrekoak dira (Kutxabankek dauka lizentzia legitimoa), eta Jabetza Industrial eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Kutxabanken web-orriko edukiak erabiltzeak ez die inolako eskubide ez titulartasunik ematen edukion gainean.

Guztiz debekatuta dago atal honetan aipatu diren Kutxabanken web-orriko informazio edo elementuak ustiatu, erreproduzitu, banatu, jendaurrean komunikatu, laga, eraldatu edo nolabait hedatzea, edozein euskarri edo baliabideren bitartez, aurretiko eta berariazko baimenik gabe. Web-orri honen edukia norberak erabiltzeko soilik eta inongo merkataritzako helbururik gabe deskargatu ahalko du erabiltzaileak.

Aipatutako eskubideak urratzeak baldintza hauen eta/edo Jabetza Industrial eta Intelektualeko legeen urraketa ekar dezake. Kutxabankek dagozkion legezko ekintzak gauzatzeko eskubidea dauka webgune horren edo webguneko informazio edo edukien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratu dituzten erabiltzaileen aurka.

4) Debekatutako erabilerak.

Erabat debekatuta dago Kutxabanken web-orrira estekak sortzea beste web-orri batzuetatik Kutxabanken berariazko eta idatzizko baimenik gabe, bai eta Kutxabanken web-orria edo horretan jasotako informazioa frame edo marko, zeinu bereizgarri, marka edo beste pertsona, enpresa edo entitate baten sozietate- edo merkataritza-izenaren bidez aurkeztea ere.

Nolanahi ere, betekizunak beteta beste web-orri batzuetatik Kutxabanken web-orrian ezartzen diren estekek webgunera sartzeko aukera emango dute, baina ez dute inola ere webgunearen edukia erreproduzituko (erabat edo partzialki), Kutxabanken logotipoa edo sozietatearen izena izan ezik, eta hori informatzeko soilik.

5) Erantzukizunak.

Kutxabankek ez du bermatzen Kutxabanken web-orriko elementuak eta informazioa etengabe atzitzeko, deskargatzeko eta erabiltzeko aukera egongo denik, entitatearen kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarren ondorioz oztopatu, eragotzi edo eten baitaitezke.

Kutxabankek ez du erantzukizunik hartuko berak sortu ez dituen informazioen egiazkotasunaren, osotasunaren eta eguneraketaren aurrean, ez eta Kutxabanken webgunetik atzitu daitezkeen hirugarrenen gune edo web-orrietan esteka, hiperesteka edo link bidez txertatuta dauden informazio eta bestelako edukien gainean ere. Ildo beretik, Kutxabankek ez du bere gain hartuko Kutxabanken itxura edo zeinu bereizgarriak dituen ezein hirugarren web-orritako informazioren edo edukiren erantzukizuna, Kutxabankek bere irudia erabiltzeko berariazko baimena eman badio izan ezik. Ondorioz, Kutxabankek ez du bermatuko hirugarrenen gune edo web-orri horietan txertatutako informazio edo eduki horien funtzionamendua, erabilgarritasuna, atzigarritasuna edo jarraitutasuna ona izango denik, eta ez du bere gain hartuko horren erantzukizuna.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen hirugarren pertsonek edo erakundeek Kutxabanken web-orriaren bidez emandako informazioarekin, mota guztietako edukiekin, eskaini edo emandako produktu eta zerbitzuekin lotutako erantzukizuna, bereziki, aurrekoarekin lotuta, egoera hauen ondorioz sor daitezkeen edozein motatako kalte edo galerei dagokienez: (a) erabiltzaileek emandako informazioan edo horren egiazkotasunean, zehaztasunean eta nahikotasunean gabeziak edo hutsuneak egotea; (b) kontratuak edo kontratuen aurreko harremanak ez betetzea, txarto betetzea edo garaiz ez betetzea; (c) informazioaren gizartearen zerbitzu-emaileei dagozkien betebeharrak ez betetzea; (d) kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak urratzea; (e) jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak urratzea; lehia desleialeko edo zilegi ez den publizitateko ekintzak egitea; (f) datuen babeseko eskubidea, sekretu profesionala eta ohorearen eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatuaren eskubideak urratzea; eta (g) oro har, aplikatzekoak diren edozein lege, ohitura edo jokabide-kode.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen honako hauek sortutako kalte, galera, erreklamazio edo gastuen erantzukizunik: (a) telekomunikazioetako linea eta sareetako akats, gainkarga eta erroreek edo Kutxabanken kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindako interferentziak, etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo sistema elektronikoaren funtzionamenduaren deskonexioak; (b) edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bitartez egindako legez kontrako esku-sartzeak, esaterako, birus informatikoak edo beste edozein; (c) Kutxabanken web-orria modu desegokian erabiltzea; (d) segurtasuneko edo nabigazioko erroreak, nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo bertsio eguneratuak ez erabiltzeagatik.

Nolanahi ere, Kutxabanken web-orriaren erabiltzailea izango da erabiltzaileak Legezko Ohar hau edo aplikatzekoak zaizkion baldintza partikularrak ez betetzeagatik Kutxabankek jasan ditzakeen mota guztietako kalte eta galeren erantzulea.

Kutxabankek ez du bere gain hartzen inprimatutako dokumentuen bertsioaren eta web-orrietan argitaratutako dokumentuen bertsio elektronikoen artean sor daitezkeen aldeen erantzukizunik.

6) Argitalpenak.

Webgune honen bidez hornitutako argitalpenek ez dute ordezkatzen, inola ere, dagozkion komunikazio-bide ofizialetatik egin behar diren argitalpenak (esaterako: Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala, Estatuko Aldizkari Ofiziala, dagozkion autonomia-erkidegoen aldizkari ofizialak, probintzietako aldizkariak, Merkataritza Erregistroaren aldizkari ofiziala, hedapen handiko egunkariak, etab.).

7) Segurtasun-politika.

Webgunerako sarbideak ez du Kutxabanken eskuetan uzten birusik edo bestelako inolako elementu informatiko kaltegarririk dagoen kontrolatzeko betebeharra. Edozein kasutan, erabiltzailearen erantzukizuna da ekipo informatikoak hauteman eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea.

Kutxabankek ez du bere gain hartuko erabiltzaileen edo hirugarrenen ekipo informatikoetan web-orri korporatiboan sartzean gertatutako kalteen erantzukizuna.

Emandako zerbitzu telematikoen segurtasunerako, Kutxabankek jakinarazten dizu zenbait mekanismo informatiko daudela eta erabiltzen direla, zeinak ez duten nahitaez erabiltzailea identifikatzen, baina nabigazioko datuak, datu teknikoak eta web-orrien eta edukien erabilerako datuak bil ditzaketen, eta zeinen helburua erabilerari eta funtzionamenduari buruzko estatistikak lortzea, gorabeherak konpontzea eta zerbitzu edo produktu berriak proposatu eta garatzea den. Erabiltzaileak edozein unetan konfiguratu dezake bere nabigatzailea informazio hori eskuratzea eragozteko.

Kutxabankek konpromiso irmoa du erabiltzailearen datu pertsonalen babesarekiko eta informazioaren konfidentzialtasunarekiko.

Kutxabankek bermatzen du tratamenduaren ondorioz egon daitekeen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bat bermatzeko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolamendukoak betetzen direla, datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko eta datuok aldatzea, galtzea edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko, aintzat hartuta teknologiaren egoera, aplikazioaren kostuak, biltegiratutako datuen izaera, tratamenduaren irismena, bai eta zer arriskuren eraginpean dauden eta horrek zer inpaktu izan dezakeen pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetan ere, arriskuok giza ekintzatik nahiz ingurune fisiko edo naturaletik etorri, indarreko araudian eskatutakoa betetze aldera.

Nolanahi ere, erabiltzaileri jakinarazi zaio eta onartzen du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

8) Cookieen politika

Erabiltzaileak cookieen instalazioa konfiguratu eta onartu dezake bere ekipoan. Informazio osoa web-orri honetan txertatutako Cookieen Politikan aurki dezakezu, ondorengo esteka honetan 

9) Aplikatzekoa den jurisdikzioa eta legeria.

Baldintza hauek Espainiako legeriaren mende daude, eta edozein unetan berrikusi eta aldatu ahalko dira, indarreko legerian egindako edozein aldaketara egokitze aldera.

Webgune honetan argitaratutako informazioaren bidez, Kutxabankek modu eguneratuan betetzen du EHA/2899/2011 Aginduak, urriaren 28ak, banku-zerbitzuen gardentasunari eta babesari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoak ezartzen duen gardentasun printzipioa, eta mekanismo egokiak erabiltzen ditu informazioa eskuragarria, kalitatezkoa eta elkar eragiteko eta berrerabiltzeko modukoa izateko, bai eta informazio hori identifikatu eta lokalizatzeko beharrezkoak direnak ere.

10) Confianza Online erakundeari atxikitako entitatea

Gure entitatea irabazi asmorik gabeko Confianza Online erakundeari atxikita dago; erakundea Elkarteen Erregistro Nazionalean inskribatuta dago, 1. taldean, 1. sekzioan, datu hauekin: zk.: 594400; IFK: G85804011; Helbidea: Carrera San Jéronimo,18, 4º1, 28014 Madril (Espainia), Bajo A., 28015 Madrid (España); telefonoa: (+34) 91 309 13 47; faxa: (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Baldintza orokor hauek ditu Espainiako legeriaren arabera. Litigioen Ebazpen Alternatiboaren Legean xedatutakoa betetze aldera, kontsumitzaileei jakinarazten diegu, atxikitako erakundea den aldetik eta Kode Etikoaren arabera, erabiltzaileek Confianza Online erakundera jo ahal izango dutela balizko eztabaidak ebazteko (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/).
Erreklamazioak kontsumitzaileekin egindako transakzio elektronikoei edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, Confianza Online erakundearen Bitartekaritza Batzordeak ebatziko ditu, kontsumo-arloko gatazken ebazpen alternatiborako ziurtapena baitu. Erreklamazioak publizitate digitalari edo arlo horretako datuen babesari buruzkoak badira, AUTOKONTROLEKO publizitatearen epaimahaiak ebatziko ditu.

Horrez gain, erabiltzaileak aukera izango du Europar Batasunaren auzien ebazpeneko onlineko plataforma erabiltzeko, esteka honetan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Beatriz Rojo B

Beatriz Rojo

Servicio muy recomendable

Bulegoa: Oca 48,, Madrid
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Beatriz Herrera B

Beatriz Herrera

Trato muy amable y cercano por parte de todo el equipo, y por supuesto grandes profesionales con experiencia que han sabido aconsejarnos en todo momento

Bulegoa: Avda. Historiador Vicente Ramos, s/n., Edificio Boulevard Costa, 6, Alicante
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Ainhoa martinez A

Ainhoa martinez

Argitsua.

Bulegoa: Hamarretxeta, 15, Pasaia
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Paula Alexandra P

Paula Alexandra

Muy agradecida por la atención recibida en la oficina de Balmaseda. Personal de 10.

Bulegoa: Pl. San Severino, 8, Balmaseda
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Jessica Loki J

Jessica Loki

Gestión en oficina patraix super buena atención gracias por todo

Bulegoa: Costa y borras 2, Valencia
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Lorenzo L

Lorenzo

Sin lugar a dudas si tuviera que volver a elegirlos, lo haria. Super recomendable!

Bulegoa: San Cipriano, 48-50, Madrid
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Alexandra Jovovic A

Alexandra Jovovic

Muy amables, atencion personalisada y buen asesoramiento. Recomendable para hacer su prestamo!

Bulegoa: Corsega, 593, Barcelona
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Inar Orbegozo I

Inar Orbegozo

La atencion recibida ha sido extraordinaria y destacar a Asier Martitegi por su trabajo, paciencia con nosotros , esfuerzo e implicacion para que todo salga perfecto.

Bulegoa: Illetas, 12, Getxo
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Sharon Sitzer S

Sharon Sitzer

Estoy muy contenta con el asesoramiento de Alberto Huerta en cuanto a las hipotecas. Estuvo muy atento de nosotros y siempre nos aclaró todas las dudas. Súper recomendable.

Bulegoa: Corazón de MarÍa, 43, Madrid
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Antonio Martínez López A

Antonio Martínez López

Muy recomendable

Bulegoa: Corazón de MarÍa, 43, Madrid
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Marinella Vila Gómez M

Marinella Vila Gómez

Mucha rapidez y un tratamiento del personal increíble. Siempre Dan una oportunidad a los clientes e intentan atender las necesidades de cada uno de ellos. Mucha facilidad para contactar con ellos y respuesta prácticamente inmediata.

Bulegoa: Pintor Sorolla, 15 bajo, Valencia
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Ivan Varichev I

Ivan Varichev

Uno de los mejores bancos de Torrevieja, sin duda. Rapidos, eficaces amables en todoomento.

Bulegoa: Torrevejenses Ausentes, 2, Torrevieja
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Oscar Rodriguez O

Oscar Rodriguez

Muy bien resolviendo mis dudas

Bulegoa: Oletxe, 27, Usansolo
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Andrea Ibiricu A

Andrea Ibiricu

Gracias aitziber por tu ayuda

Bulegoa: Arteagabeitia, 7, Barakaldo
Duela 6 egun
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen

Anabel Redondo Escobar A

Anabel Redondo Escobar

Súper buena experiencia con la hipoteca de mi vivienda. Se encargaron de realizar todos los trámites con muchísima rapidez, ya que nos urgía comprar y con unas condiciones mejores que en cualquier banco.

Bulegoa: Avinguda al Vedat, 38, Torrent
Duela astebete
Iturria: Google My Business
Googlek ez ditu berrikuspenak egiaztatzen