Kalkulua orientagarria da eta ez da loteslea. Informazio gehiago da beharrezkoa azken irizpenerako.

* Euriborraren balioa (BOE: 2019eko abuztua): ‑%0,356. Honen arabera egin dira kalkuluak.

Emaitzarik gabe

Kalkulua egin ahal izateko, aukeratu probintzia.

1. adibidea

Hileko kuota finkoa

€/hileko

Hileko kuota aldakorra*

€/hileko

UTB**: %
Kuotak guztira:

Amortizazio-taula ikusi

2. adibidea

Hileko kuota finkoa

€/hileko

Hileko kuota aldakorra*

€/hileko

UTB***: %
Kuotak guztira:

Amortizazio-taula ikusi

Beste gastuak

Erosketa ( €)×+

  • Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga:
  • Notaritza:
  • Erregistroa:
  • Gestoretza:
  • BEZ:
  • Ondare Eskualdatzeen gaineko Zerga:

( €)×+

  • Tasazioa:

Gastu totalak:

Kalkulua orientagarria da eta ez da loteslea. Informazio gehiago da beharrezkoa azken irizpenerako.