Ohiko etxebizitza salgai

 

Erositako ohiko etxebizitza

Kalkulua orientagarria da eta ez da loteslea. Informazio gehiago da beharrezkoa azken irizpenerako.

Salerosketaren ondoren, honako diru-kopurua geratuko zaizu:

Etekina×+

  • Inbertitutako aurrezkiak:  €
  • Ondare-irabaziak  € salmentatik irabaziko duzuna bi urte igaro baino lehen edo aurreko bi urteetan inbertitzen baduzu

Beste gastuak×+

  • Zergak:  € salmentatik irabaziko duzuna bi urte igaro baino lehen edo aurreko bi urteetan inbertitzen baduzu
  • Kitapen-komisioa:  €
  • Erregistroko ezereztea:  €

Gogoan izan ondare-irabazirik ez dagoela 65 urte baino gehiago baduzu zein mendeko larria edo handia bazara. Hori dela eta, ez duzu horregatik zergarik ordaindu behar.

Salerosketa aitortu behar duzu, nahiz eta ondare-irabazi modura zerga ordaindu behar ez izan.

Gogoratu gainbalioaren gaineko zergari buruz udaletxean galdetzea.

Kalkulua orientagarria da eta ez da loteslea. Informazio gehiago da beharrezkoa azken irizpenerako.